Tổng hợp từ vựng tiếng anh thông dụng trong ngành hàng hải thủy thủ

A hand to the helm!: Một thủy thủ vào lái.

Abandonment: sự bỏ, sự từ bỏ, sự bỏ rơi.

Ability: khả năng.

Able seaman: Thủy thủ có bằng

Above: ở trên.

Absolute right: quyền tuyệt đối.

Absolve: miễn trách, giải phóng.

Accept: nhận, chấp nhận.

Acceptable: có thể chấp nhận được.

Accessibility: sự dễ lấy, dễ đến gần.

Accident: tai nạn.

Accommodate: chứa, làm cho thích hợp, dàn xếp, ở sống.

Accommodation: tiện nghi sinh hoạt, chỗ ăn ở.

Accompany: đi kèm, đi theo.

According to: theo, tùy theo.

Accordingly: (sao) cho phù hợp.

Account: tài khoản, sự thanh toán.

Account Department: Phòng kế toán tài vụ.

Accrue: dồn lại, tích lũy lại, cộng dồn.

Accurately: đúng, chính xác.

Acid: a xít.

Acknowledgement: sự thừa nhận, sự công nhận.

Acquaint with: quen thuộc với, làm quan.

Acquire: giành được, thu được, đạt được.

Act: đạo luật, sắc luật, hành động.

Act of God: Thiên tai, trường hợp bất khả kháng.

Action: sự hoạt động.

Action to avoid collision: điều động tránh va.

Activate: hoạt hóa, làm phóng xạ, làm hoạt động.

Actual: thực sự, thực tế.

Actual total loss: tồn thất toàn bộ thực tế.

Adapt to: phù hợp với.

Additional: thêm, bổ sung.

Additional data: những số liệu, (tài liệu dữ kiện) bổ sung.

Address: Gởi, viết cho.

Adequate: Thỏa đáng, thích hợp.

Adequate: Đủ, đầy đủ, tương xứng, thỏa đáng.

Adjust: Điều chỉnh.

Admidship: Zero lái, thẳng lái.

Admidships (midships)!: Zero lái!

Adminstration: sự quản lý.

Adminstration cost: Quản lý phí.

Administrative marchinery: Bộ máy hành chính.

Admiralty: Hàng hải, hải quân.

Admiralty’s list of lights: Danh sách các hải đăng của Bộ tư lệnh Hải quân.

Admit: Nhận, nhận vào.

Adopt: Chấp nhận, theo.

Advance: Sự ứng trước tiền, tiền ứng trước.

Advance of freight: Sự ứng trước tiền cước.

Advantage: Sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi.

Adventure: Phiêu trình, sự phiêu lưu, sự mạo hiểm.

Advertise: quảng cáo.

Advisable: nên, đáng theo.

Advise: báo, báo tin.

Aerial: ăng ten.

Affect:làm ảnh hưởng đến, tác động đến.

Affeightment: sự thuê chở, vận chuyển.

Afford: tạo cho, cấp cho.

Aft: đằng sau, đằng lái.

After sight: từ ngày xuất trình (thuật ngữ dùng để xác định thời hạn trả tiền của hối phiếu).

Age group: nhóm tuổi.

Agency: sự môi giới, sự trung gian, tác dụng, lực.

Aggregate: tổng số, toàn thể, toàn bộ, kết tập.

Agree: thỏa thuận, đồng ý.

Agreement: hợp đồng, giao kèo.

Ahead: tới, tiến về phía trước.

Aid: sự giúp đỡ, sự trợ giúp.

Aim: nhằm mục đích, có ý định.

Al variancè with: mâu thuẫn với, khác với.

Alcohold: cồn rượu, dung dịch (cồn, rượu).

All starboad (port)!: Hết lái phải (trái).

Allocate: phân công giao.

Allocation: sự phân phối, sự phân bố.

Allow: cho phép.

Allowance: sự trừ, sự bớt hạn định cho phép.

Alongside: dọc cầu tàu.

Alter: đổi, thay đổi.

Ambulance: xe cứu thương, xe cấp cứu.

Amend: sửa đổi, thay đổi, bổ sung.

Amendment: sửa đổi, bổ sung.

Among: trong số.

Amount: giá trị thực, tổng số, số lượng.

Amplify: khuếch đại.

Analysing: phân tích.

Analysis: sự phân tích.

Anchor: neo.

Anchor is aweigh (a trip): neo tróc (lỉn thẳng đứng)

Anchor is clear (foul): neo không vướng (vướng)

Anchor is up (awash): hết neo, neo lên khỏi mặt nước.

Anchorage: khu neo.

Anchovy: cá trồng.

And purposes: ý định và mục đích.

And the like: và đại loại như vậy.

Angle: góc.

Annex: phục lục.

Annual: hàng năm.

Anticipate: dự kiến, đoán trước.

Anti-clutter switch: công tắc khử nhiễu.

Apparel: trang thiết bị, đồ dùng dụng cụ.

Aparent: bề ngoài, rõ ràng, thấy rõ rà ngoài.

Apparent other and condition: tình trạng bề ngoài, bên ngoài.

Apparently: bề ngoài.

Appear: xuất hiện.

Append: viết thêm vào.

Apperently forward of beam: ước chừng ở phía trước trực ngang của mình.

Applicable: có thể áp dụng, có thể dùng.

Application form: đơn yêu cầu (mở tín dụng thư)

Apply: áp vào, áp dụng, thích ứng.

Appoint: chỉ định.

Appreciation: sự đáng giá.

Approach: sự đến gần, sự lại gần, sự gần đúng, sự thăm dò ý kiến.

Approach voyage: chuyển đi đã hợp đồng.

Appropriate: thích hợp, thích đáng.

Arbitrary: hay thay đổi, thất thường.

Area: khu vực, vùng.

Arise: nảy sinh, xuất hiện.

Arm: trang bị.

Arrange: thu xếp, dàn xếp.

Arrival: sự tới, sự đến.

Art: thuật, kỹ xảo, nghệ thuật.

Art = Article: điều

Article: mặt hàng, hàng.

As for: đối với, còn về.

As well as: cũng như.

Ascertain: xác định.

Ashore: trên bờ.

Aspect: khía cạnh, mặt.

Assess: đánh giá.

Assign: chuyển nhượng, chuyển giao.

Assistance: sự giúp đỡ, sự trợ giúp.

Association: hội, câu lạc bộ.

Assume: cho rằng (là đúng); giả sử (là đúng)

Asurance: sự cam đoan, sự bảo đảm, sự quả quyết.

Assurer: người bảo hiểm.

Astronomical: thuộc thiên văn.

At any place: bất kỳ nơi nào.

At any time: bất kỳ lúc nào.

At current rate: theo giá hiện hành.

At sight: trả ngay (hối phiếu)

At the same time: đồng thời.

At times: đôi khi, đôi lúc.

At variance with: mâu thuẫn với, khác với.

Atm = atmosphere: atmôtffe (đơn vị) đơn vị áp suất.

Attainable: có thể đạt tới.

Attempt: dự định, có ý định, có ý đồ.

Attend to: chú trọng, chăm lo.

Attendane: sự phục vụ, sự theo hầu, sự có mặt.

Attract: hấp dẫn, lôi cuốn.

Attractive: hấp dẫn, lôi cuốn.

Attributable: có thể quy cho.

Audible: có thể nghe thấy, nghe rõ.

Authorise: cho phép, được quyền.

Authority: người có thẩm quyền.

Authorization: sự cho phép, sự cho quyền.

Auxiliary: phụ trợ, phụ, thêm.

Availability: có thể được, có thể kiếm được.

Available: có hiệu lực, có giá trị, có sẵn để dùng.

Avast: dừng lại, đứng lại, khoan.

Avast heaving in (on): the cable!: ngừng (khoan) kéo neo!

Avast heaving in!: ngừng kéo! Cô lại!

Average: trung bình.

Avoid: tránh, tránh khỏi.

Avoidance: sự tránh được.

Awash: trôi nổi trên mặt nước, bị ngập sóng.

Baggage list: tờ khai hành lý.

Bailee: người nhận hàng hóa gởi để bảo quản.

Balance: số còn lại.

Balance cargo: số hàng còn lại.

Bale: kiện (hàng mềm).

Bale capacity: dung tích hàng bao kiện.

Ballast: nước balát (để dằn tàu).

Band: đai bọc ngoài, đai thuyền.

Bank: bãi ngầm (ở đáy sông), đê gờ ụ (đất đá).

Bank guaranty: giấy bảo đảm nhà băng (ngân hàng).

Banker: ngân hàng, nhà băng.

Bank’s correspondent: ngân hàng đại lý.

Barge: sà lan.

Barraty: bạo hành, sự chủ tầm của thuyền viên gây thiệt hại cho chủ tàu.

Barrel: thùng phi (hình trống).

Base on: làm cơ sở, dựa vào.

Basis: cơ sở.

Batter: bẹp, méo mó.

Be raedy to have in!: chuẩn bị kéo neo!

Bewilling to: sẵn sàng, sẵn lòng.

Beach: bãi biển, bãi tắm

Beacon: phao tiêu

Beam: chiều rộng lớn nhất của tàu, trục ngang.

Bear: chịu, bị (bore, borne, born).

Bearing: ở đỡ, bạc lót, bạc trục.

Bearth note: hợp đồng lưu khoang (cả tàu chợ lẫn tàu chuyến).

Beg: xin.

Behave: cư xử, chạy (máy móc, tàu bè).

Belief: sự tin tưởng.

Bell: chuông, cái chuông.

Belong to: thuộc về, của.

Bend: cong, võng.

Beneficiary: người hưởng, người được trả tiền.

Benefit: sự tác dụng, lợi ích.

Beyond: quá, vượt xa hơn.

Bilge pump: bơm la canh.

Bill of Exchange: hối phiếu.

Bill of health: giấy chứng nhận sức khỏe.

Bill of lading: vận đơn đường biển, vận tải đơn.

Bitt: cọc bích.

Blame: lỗi, trách nhiệm.

Blank (bearer)B/L: vận đơn không ghi đích danh người nhận hàng.

Boat: tàu (nhỏ), xuồng.

Body: tổ chức, con người, nhóm, hội đồng.

Boiler: nồi hơi.

Boiler feed pump: bơm cấp nước cho nồi hơi.

Bona fide: có thiện ý, thành thật, chân thật (từ la tinh).

Booking note: hợp đồng lưu khoang (tàu chợ).

Bosun: thủy thủ trưởng.

Bottom: đáy, tận cùng, dưới cùng.

Bound: bị ràng buộc.

Bound for: chạy tới, đi tới.

Bow: mũi tàu, đằng mũi.

Bowl: chậu la bàn.

Branch: chi nhánh.

Breach: sự vi phạm.

Breadth: chiều rộng.

Break bulk: bắt đầu dỡ hàng.

Breakdown: sự hỏng máy.

Breast line: dậy ngang.

Bridge: buồng lái, buồng chỉ huy.

Brightness: độ sáng.

Brilliance: sự sáng, độ sáng.

Broadly: rộng rãi.

Broker: người môi giới.

Brokerage: tiền môi giới.

Bulk – carrier: tàu chở hàng rời.

Bulk cargo: hàng rời.

Bulkhead: vách ngăn.

Bump: sự va mạnh, sự đụng mạnh.

Bundle: bó, bọc, gói.

Bunker: lấy nhiên liệu.

Buoy: phao.

Burden of proving: nghĩa vụ chứng minh.

Bursting: sự nổ.

Business: Nghiệp vụ, việc kinh doanh.

Buyer: người mua.

By gravity: tự chảy, do tác dụng của trọng lực.

By means of: bằng phương tiện.

By no means: tuyệt nhiên không, không phải là.

By their nature: về bản chất của chúng.

Commands for mooring: khẩu lệnh buộc dây.

C/O = care of: nhờ, chuyển giúp, để chuyển cho.

Cabin: cabin, buồng ngủ (ở tàu thuỷ).

Cable: cáp, lin.

Cadet: sĩ quan (sinh viên) thực tập trền tàu.

Calculate: tính, tính toán.

Calculation: sự tính toán.

Call: phí bảo hiểm (pand I).

Call sign: hô hiệu, tín hiệu gọi.

Can: hộp nhỏ, bình, biđông (đựng nước).

Canal: kênh đào, sông đào.

Canal dues: thuế qua kênh.

Cancel: hủy bỏ, xoá bỏ.

Cancelling: (Ngày) hủy bỏ hợp đồng.

Cant: đưa, xoay mũi, trở mũi, ném sang bên.

Cant the stern (the bow) off the pier!: Đưa lái (mũi) ra khỏi cầu tàu!

Canvas: bạt, vải bạt.

Capable: có khả năng, có năng lực.

Capacity: dung tích.

Capital: vốn, vốn đầu tư

Captain: thuyền trưởng.

Carboy: bình lớn có vỏ bọc ngoài để chở chất hóa học.

Card: đĩa la bàn.

Cardboad: cáctông, bìa cứng.

Care: sự chú ý, thận trọng.

Care of: nhờ, chuyển giúp, để chuyển cho.

Careless: cẩu thả.

Cargo: hàng hoá.

Cargo plan: sơ đồ xếp hàng.

Carpenter: thợ mộc.

Carriage: vận chuyển, vận tải, chuyên chở.

Carrier: người vận tải, người chuyên chở.

Carry out: thực hiện, tiến hành.

Carton: thùng cáctông, hộp các tông, hộp bìa cứng (đựng hàng).

Case: trường hợp.

Cash: tiền mặt.

Cask: thùng tonnô.

Cast: đúc.

Cast loose: thả dây, thả lỏng.

Catalogue: bản liệt kê mục lục.

Cater for: phục vụ cho.

Catering department: bộ phận (ngành) phục vụ trên tàu.

Cause: nguyên nhân, nguyên do.

Cautions: thận trọng, cẩn thận.

Cement: ximăng.

Certain: nào đó, chắc chắn.

Certificate: giấy chứng nhận.

Chance: khả năng, cơ hội.

Channel: kênh.

Chapel: nhà thờ nhỏ.

Chapter: chương, mục.

Characteristic: đặc điểm, đặc tính.

Charge: nhiệm vụ, bổn phận trách nhiệm.

Chart: hải đồ, bản đồ.

Chart datum: số không hải đồ, chuẩn độ sâu.

Charter: thuê tàu.

Charter – party: hợp đồng thuê tàu.

Check: kiểm tra.

Check her on the spring!: Giữ dây chéo!

Check the aftbreast line!: Hãm dây ngang lái lại!

Check your head rope (stern rope)!: Giữ dây mũi (lái)!

Checker: người kiểm tra: nhân viên kiểm đếm.

Chemical: hoá chất, chất hoá học.

Choice: sự lựa chọn, chọn lọc.

Chronometer: thời kế, crônômét.

Church: nhà thờ lớn.

Circle: vòng, hình tròn.

Circular: tròn, vòng, vòng quanh.

Circumstance: hoàn cảnh, trường hợp.

Claim: khiếu nại.

Clap: đóng sập vào, ấn mạnh, đặt nhanh.

Clap the stoppers!: Khoá neo lại.

Class: cấp hạng tàu.

Classification: sự phân loại (hạng).

Clause: điều khoản.

Clean B/L: vận đơn sạch không có ghi chú.

Clear (foul) anchor!: Neo không vướng (neo vướng)!

Clearcut: rõ ràng, dứt khoát.

Cleared: đã làm mọi thủ tục để có thể cho tàu rời bến.

Client: khách hàng.

Clockwise: theo chiều kim đồng hồ.

Close quarters situation: tình huống quá cận, việc đi đến quá gần.

Clutter: tiếng ồn ào, sự lộn xộn, sự hỗn loạn.

Coal: than.

Coast: bờ biển, ven biển.

Coast radio installation: đài (trạm) vô tuyến trên biển.

Cocoa: ca cao.

Code: luật lệ, quy tắc, bộ luật.

Code name: tên theo mã.

Co-extensive: cùng tăng lên, cùng mở rộng.

Collect: thu.

Collective B/L: vận đơn chung.

Collistion: sự đâm va, sự va chạm.

Combat: đối phó, loại bỏ.

Combination: sự kết hợp.

Come along: cập mạn.

Come alongside: cặp cầu, cặp mạn.

Command: quyền chỉ huy, quyền điều khiển.

Commence: bắt đầu.

Commence owing!: Bắt đầu lai dắt!

Commercial: thương mại, thương vụ.

Commission: tiền hoa hồng.

Commit: phạm phải, can phạm.

Committee: ban, tiểu ban.

Common: chung, công cộng.

Common carrier: người chuyên chở công cộng (với những điều kiện và giá cước quy định sẵn ).

Common law: luật phổ thông (Anh, Mỹ, Uc, Canada …)

Communicate: liên lạc, thông tin.

Comparison: sự so sánh.

Compatible: hợp, thích hợp, tương hợp.

Compensation: sự đền bù, sự bồi thường.

Competent: cp1 khả năng, có năng lực.

Competition: sự cạnh tranh.

Compile: ghi chép, biên soạn.

Complaint: sự góp ý, sự phàn nàn.

Complete: toàn bộ, hoàn toàn.

Completion: sự hoàn thành, sự kết thúc.

Comply with: tuân theo, đồng ý làm theo.

Comprehension: bao hàm, toàn diện, mau hiểu, tổng hợp.

Concentrate: tập trung vào.

Concern: liên quan.

Concurrent: xảy ra đồng thời, đồng thời với.

Conduct: sự điều khiển, sự hướng dẫn, sự chỉ đạo.

Conduct of vessel: hành trình của tàu thuyền.

Conduct of vessels in sight of one another: hành trình của tàu thuyền khi nhìn thấy nhau.

Confine: giới hạn, hạn chế.

Confirm: xác nhận, chứng thực, thừa nhận, phê chuẩn.

Confirmation: sự xác nhận.

Conform: phù hợp, đúng.

Conical: hình nón.

Connection: thanh truyền.

Connection rod: biên, thanh truyền, tay truyền.

Conscientious: tận tâm, chu đáo.

Consecutive voyage: chuyến liên tục.

Consent: sự đồng ý, sự thoả thuận.

Consequence: hậu quả.

Consequential: do hậu quả, do kết quả.

Consequently: bởi thế, do đó, vậy thì, vì vậy, cho nên.

Consider: xem tới, xét tới.

Considerable: lớn, đáng kể.

Considerably: đáng kể, nhiều.

Consideration: sự suy xét, sự cân nhắc.

Consignment: lô hàng, hàng hoá gởi.

Consistent with: phù hợp, thích hợp.

Constant: trung thành, bất biến, liên tiếp, kiên trì.

Constitute: tạo, tạo thành.

Constraint: thông số cho việc chạy tàu và khai thác.

Construction: cấu trúc, kết cấu.

Constructive total loss: tồn thất, ước tính coi như toàn bộ.

Consul: lãnh sự.

Consular: (thuộc) lãnh sự.

Consume: tiêu thụ.

Consumption: sự tiêu thụ.

Contact: tiếp xúc, giao thiệp, gặp gỡ.

Contain: chứa đựng, bao gồm.

Container: côngtenơ.

Container ship: tàu chở côngtenơ.

Contamination: sự làm hỏng, sự làm bẩn.

Content: nội dung.

Continuation: sự tiếp tục, sự làm tiếp.

Continue the present course!: Tiếp tục giữ đúng hướng như thế này!

Continuously: liên tục, liên tiếp.

Contour: đường viền.

Contract: hợp đồng.

Contrary to: trái với.

Contrast: sự trái ngược.

Contribution: sự đóng góp, sự góp phần, phần đóng góp.

Control: điều khiển, khống chế.

Convenience: sự thuận lợi, sự thuận tiện.

Convention: Công ước.

Convert: biến, biến đổi.

Conveyance: sự chở, sự chuyên chở.

Cool chamber: khoang lạnh.

Cope with: đối phó với.

Coral reef: đá ngầm san hô.

Corporate body: tổ chức đoàn thể.

Correct: đúng, chính xác.

Correction: sự tu chỉnh, sự sửa đổi.

Correspondence: thư tín.

Cost: chi phí, phí tổn.

Cost increase: khoản tăng về chi phí.

Cotton: bông.

Count: đếm.

Counter: chống lại, làm trái ngược lại.

Counter-offer: sự hoàn giá, hoàn giá chào.

Coupling: chỗ nối, vật nối.

Course: hướng.

Court: toà án.

Cover: che, bảo vệ, trải ra.

Craft: bè, tàu.

Crane driver: người lái cần cẩu.

Crankpin: chốt trục cam.

Crankshaft: trục cam.

Crate: tạo nên, tạo thành.

Credit: tín dụng.

Crew: thuyền viên, thuỷ thủ, thuyền bộ.

Crew list: danh sách thuyền viên.

Crisis: sự khủng hoảng.

Cross: đi qua, chạy qua, cắt hướng, chéo hướng.

Cruise: đi du lịch, đi chơi (bằng tàu biển).

Cubic feet: phít khối.

Cultivated field: cánh đồng có trồng trọt cày cấy.

Currency: sự thực hiện, thời gian lưu hành.

Current: hiện thời, hiện nay, đang lưu hành, hiện hành.

Curved line: đường cong.

Custody: sự trông nom, sự canh giữ.

Customary: theo phong tục, tập quán.

Customs: hải quan.

Customs officer: Sĩ quan hải quan.

Cylindrical: hình trụ.

Daily running cost: chi phí ngày tàu.

Damage: sự hư hỏng, thiệt hại.

Damages: tiền bồi thường thiệt hại, tiền bồi thường tai nạn.

Damp – resiting paper: giấy chống ẩm.

Danger: hiểm hoạ, sự nguy hiểm.

Dangerous: nguy hiểm.

Date: ghi (đề) ngày tháng.

Dawn: buổi đầu, rạng đông, bình minh.

Daylight: ban ngày, ánh sáng ban ngày.

Dead slow ahead (astern)!: Tới (lùi) thật chậm!

Dead weight: trọng tải.

Dead-freight: cước khống.

Deal with: có quan hệ với.

Deballast: bơm balát.

Debt: nợ nần, món nợ.

Decision: quyết định.

Deck department: ngành (bộ phận) boong.

Deck load: hàng trên boong.

Deckhand: thuỷ thủ boong.

Declaration: tờ khai, sự công bố.

Declaration of narcotic and drug: tờ khai các chất độc dược (thuuốc ngủ, ma túy)

Declaration of Arms and Ammunition: Tờ khai vũ khí, đạn dược.

Declare: công bố, tuyên bố.

Deduct: trừ đi, khấu trừ.

Deem: coi như, cho rằng.

Deepen: làm sâu, khoét sâu.

Default: lỗi lầm, sai sót.

Defect: sự cố hỏng hóc, sai sót, khuyết tật.

Deferred payment: mua chịu trả dần.

Define: định rõ, chỉ rõ tính chất.

Definition: sự định nghĩa, lời định nghĩa.

Deg = degree: độ.

Degree: độ.

Delay: sự chậm trễ, làm chậm trễ.

Deliver: giao, phát.

Delivery: giao, sự giao.

Delivery date: ngày giao hàng.

Delivery order: lệnh giao hàng.

Demand: nhu cầu, đòi hỏi.

Demise (bare-boat) C/P: hợp đồng thuê tàu trần (trơn).

Demurrage: tiền phạt làm hàng chậm.

Depart: khởi hành.

Departure: sự đi, sự khởi hành.

Depend on: tuỳ thuộc, phụ thuộc vào.

Dependable: có thể tin được, đáng tin cậy.

Dependent: phục thuộc, lệ thuộc.

Dependent on: phụ thuộc, lệ thuộc.

Dependent upon: phụ thuộc vào.

Deposit: tiền ký ngân, tiền đặt cọc.

Depreciation: sự mất giá, khấu hao.

Depreciction cost: chi phí khấu hao.

Depression: sự kinh doanh sa sút.

Depth: độ sâu.

Deratting: sự diệt chuột.

Derrick: cần cẩu tàu.

Descend: tụt xuống, đi xuống, xuống.

Describe: diễn ảt, định rõ tính chất.

Description: sự tả, sự diễn tả, sự mô tả.

Design: thiết kế, mẫu.

Desire: mong muốn, muốn.

Despatch: sự gởi đi, sự giải phóng tàu nhanh.

Destination: cảng đích, cảng dỡ hàng.

Destroy: phá hủy, làm mất hiệu lực.

Detain: giữ, cầm giữ, bắt đợi chờ.

Detention: sự cầm giữ, sự chậm trễ bắt buộc.

Deterioration: sư hư hỏng.

Determination: sự hết hạn, mãn hạn hợp đồng.

Determine: xác định.

Development: sự phát triển.

Deviation: sự chệch hướng, sự sai đường.

Device: dụng cụ, máy móc.

Diameter: đường kính.

Difference: sự khác nhau, sự chệnh lệch.

Deliberately: cố ý, chủ tâm, có tính toán.

Diligence: sự siêng năng, sự chuyên cần, sự cần cù.

Dimension: kích thước.

Dimmer: nút (công tắc).

Dispatch: giải phóng tàu nhanh.

Diretion: hướng.

Directly: trực tiếp.

Dirty: bẩn.

Disadvantage: nhược điểm, bất lợi.

Disappointment: sự thất ước, sự làm xong.

Disclaim: không nhận, chối.

Discount: chiết khấu.

Discriminate: phân biệt, đối xử.

Dishonest conduct: cách cư xử không trung thực.

Disinfection and Deratization certificate: Giấy chứng nhận tẩy uế khử trùng và diệt chuột.

Dislodge: đánh bật ra khỏi vị trí, trục ra khỏi.

Displacement: lượng rẽ nước.

Disposal: sự tùy ý sử dụng, sự sắp dặt.

Disposition: sự phân bổ, cách sắp xếp.

Dissolution: sự hủy bỏ, sự tan rã.

Distant: xa, cách, xa cách.

Distinction: sự phân biệt, điều khác nhau.

Distingguish: phân biệt, nhận ra.

Distress: cảnh hiểm nguy, cảnh hiểm nghèo, tai hoạ.

Diver: thợ lặn.

Diversion: sự chuyển hướng, sự chệch hướng.

Divide: chia, phân chia.

Do one’s utmost: làm hết sức mình.

Dock: ụ, chổ sửa chữa tàu.

Dock dues: thuế bến.

Dock gate: cửa ụ.

Dock receipt: biên lai kho hàng (cảng).

Document: tài liệu, giấy tờ

Documentary: thuộc tài liệu, tư liệu.

Documenary credit: tín dụng chứng từ, tín dụngthư.

Dominant: có ưu thế hơn, thống trị.

Donkeyman: hạ sĩ quan phụ trách thợ máy.

Dot: dấu chấm chấm.

Diuble up fore and aft!: gia cường gấp đôi mũi và lái!

Doubtful: nghi ngờ, hoài nghi.

Draft: hối phiếu.

Draft: mớn nước.

Drainage: ước thoát đi, sự dẫn lưu.

Draught: mớn nước.

Draw: rút (tiền).

Draw up: thảo, thảo ra, viết, lập.

Dredger: tàu cuốc, tàu hút bùn.

Drift: trôi giạt, bị cuốn đi.

Drive: đẩy, truyền động.

Drive off: đưa xuống, kéo xuống.

Drive on: đưa lên, kéo lên.

Drop: thả, buông lơi.

Drum: thùng phi.

Dry dock: ụ khô, ụ nổi.

Due: phụ phí, thuế.

Dueconcern: sự quan tâm thích đáng.

Due notice: thông báo kịp thời.

Due to: do, vì.

Duly: thích hợp, thoả đáng.

Duplicate: bản sao (hai bản).

Duration: thời gian, khoảng thời gian.

Duty: thuế, nhiệm vụ.

Earnings: tiền kiếm được, tiền lãi.

Ease the helm!: Trả lái từ từ.

Ease!: Trả lái từ từ.

Easy: hãy từ từ.

Easy ahead (astern)!: Tới (lùi) chậm!

Echo: tiếng đôi, tiếng vọng.

Economically: một cách kinh tế (tiết kiệm).

Eddy: xoáy nước, gió lốc.

Edge: lề, rìa, mép.

Edition: lần in ra, lần xuất bản.

Effect: mục đích, ý định, vấn đề.

Effective: hữu hiệu, hiệu quả.

Effectively: có hiệu quả, có hiệu lực.

Effectiveness of the action: hành động có hiệu quả của việc điều động.

Efficient: có hiệu quả, hiệu suất cao.

Efficient deck – hands: thủy thủ trên 19 tuổi đã qua kỳ kiểm tra năng lực.

Egyptian: Ai Cập.

Either: một trong hai, cả hai.

Electrical equipment: thiết bị điện.

Electromechanical: cơ điện, điện cơ học.

Electroventilation: thông gió bằng điện.

Elevator: máy nâng, máy trục.

Elicit: moi, gợi ra.

Elsewhere: ở một nơi nào khác.

Embarkation: xếp hàng lên tàu.

Embody: biểu hiện, kể cả.

Emergency steering system: hệ thống lái sự cố.

Emit: phát, phát ra.

Emphasize: nhấn mạnh, làm nổi bật.

Employ: thuê, làm thuê, sử dụng.

Employment: việc làm, (sự) thuê làm, sự dùng.

En route: trên đường đi (tiếng Pháp).

Enable: làm cho có thể, làm cho có khả năng, cho quyền, cho phép.

Enclose: kèm theo.

Encounter: gặp phải.

End: đầu, đầu cuối, cuối.

Endorsement: kỳ hậu.

Energy: năng lượng.

Enforce: bắt tôn trọng, bắt tuân theo, đem thi hành (luật lệ).

Enforceable: có thể bắt tôn trọng.

Engage: cam kết, hứa hẹn.

Engine: máy, động cơ.

Engine telegraph orders: Khẩu lệnh máy.

Enormously: vô cùng, hết sức.

Ensure: bảo đảm.

Enter into: ký kết, tham dự.

Enter into force: có hiệu lực.

Entertainment: giải trí.

Entirely: hoàn toàn.

Entry: sự ghi vào.

Entry visa: thị thực nhập cảnh.

Enumerate: liệt kê.

Environment: môi trường.

Equal: ngang bằng, bình đẳng.

Equally: ngang bằng, bình đẳng, tương đương.

Equip: trang bị.

Equipment: thiết bị, dụng cụ, trang bị.

Equivalent: tương đương với.

Essence: bản chất, thực chất.

Essential: quan trọng, chính, chủ yếu.

Essentially: chủ yếu, cốt yếu, bản chất.

Essentials: những điều cốt yếu.

Establish: xác định, chính thức hoá, xác lập.

Estimate: ước tính, dự tính.

ETA = expected time of arival: thời gian dự kiến tới.

Even if: thậm chí, ngay cả.

Envenly: bằng phẳng đều, ngang nhau.

Event: trường hợp, sự kiện.

Eventually: đưa đến kết quả là, cuối cùng.

Everything is ready for towing!: Tất cả đã sẵn sàng để lại dắt!

Evidence: bằng chứng, làm bằng chứng.

Examination: sự kiểm tra.

Examine: khám, kiểm tra.

Exceed: vượt quá.

Except: trừ ra, loại ra, phản đối, chống lại.

Except where: trừ khi.

Exception: loại trừ, ngoại lệ.

Excess: sự vượt quá.

Excessive: vượt quá.

Excessively: quá mức, quá thể, quá đáng.

Exchange: tỷ giá hối đoái, ngoại hối.

Exclude: loại trừ.

Excursion: tham quan, du lịch.

Execute: thực hiện, làm thủ tục để cho có giá trị.

Exemption: sự miễn trừ, sự nhiễm.

Exrcise: thực hiện, thi hành, làm sử dụng.

Exercise a lien: sử dụng quyền cầm giữ hàng.

Exist: tồn tại.

Existence: sự tồn tại, sự sống, sự sống còn.

Exonerate: miễn cho, miễn.

Expand: mở rộng, phát triển.

Expect: dự kiến.

Expected life: tuổi thọ dự kiến.

Expeditious: khẩn trương, mau lẹ.

Expenditure: chi phí, phí tổn.

Expense: chi phí, tiền chi tiêu.

Experience: trải qua.

Experienced: có kinh nghiệm, từng trải.

Expertise: ý kiến về mặt chuyên môn thành thạo.

Expiry: sự kết thúc, sự mãn hạn, sự hết hạn.

Explicitly: rõ ràng, dứt khoát.

Explosion: sự nổ.

Explosive: dễ nổ, gây nổ.

Export: xuất khẩu.

Exporter: người xuất khẩu.

Expression: thành ngữ, thuật ngữ.

Extend: gia hạn, kéo dài, bổ sung.

Extension: sự gia hạn, sự kéo dài.

Extinction: sự dập tắt, sự tiêu diệt.

Extra: thêm, phụ.

Extra – weights: những kiện hàng nặng.

Extract: đoạn trích.

Extraneous: bắt nguồn ở ngoài, xa lạ.

Extraordinary: đặc biệt, khác thường

Extra – weights: những kiện hàng nặng.

Extremely: hết sức, cực kỳ.

Face: đối mặt, đối diện.

Facilitate: làm cho dễ dàng, làm thuận tiện.

Factor: yếu tố, thành phần.

Fail: hỏng, sự cố.

Failure: sự không làm được (việc gì), sự thất bại.

Fairway: luồng, luồng lạch.

Fall: rơi đổ xuống.

False: sai, không đúng.

Faster!: Tăng vòng tua, nhanh hơn!

Fathom: phathom (6 feet), sải, đơn vị đo chiều sâu = 1,82m.

Fault: thiếu sót, sơ suất.

Faulty stowage: xếp hàng không tốt.

Favourable: thuận lợi.

Fear: e ngại, lo sợ.

Feature: đặc điểm, nét đặc biệt.

Fender: quả đệm, đệm va.

Fenders on th starboard (port) side!: cho quả đệm sang phải (trái)!

Figure: hình, hình dáng, sơ đồ.

Financial: (thuộc) tài chính; về tài chính.

Finish with the engine!: nghỉ mát, tắc máy.

Firm offer: sự chào giá cố định.

First mate: đại phó, thuyền phó nhất.

Fishing tool: ngư cụ.

Fit: đặt, lắp đặt, thích hợp.

Fix: ổn định, cố định, ấn định, quy định, phạm vi.

Fixed object: vật cố định.

Fixture note: hợp đồng sơ bộ để xếp hàng.

Flag of convenience: cờ thuận tiện, cờ phương tiện.

Flare: đuốc hiệu, chớp lửa, pháo hiệu.

Flash: chiếu sáng, loé sáng, phát sáng.

Fleer: hạm đội, đội tàu.

Fleet: đội tàu, tàu.

Flight: chuyến bay, cuộc bay.

Floating: nổi, trôi.

Floating beacon: phao tiêu, phù tiêu, hải đăng.

Fluctuation: sự lên xuống, sự thăng trầm.

Fluctuate: lên xuống, hay thay đổi.

Fly: treo, bay.

Focus: tiêu điểm, điểm trọng tâm, hội tụ.

Fog: mù, sương mù dày.

Fog patch: dải sương mù.

Fog signal: âm hiệu sa mù (sương mù).

Following: như sau, sau đây.

Force: ép buộc, đẩy tới.

Force majcure: bất khả kháng.

Forecastle: sàn boong mũi.

Foregoing: những điều đã nói ở trên.

Foreign nationals: những người nước ngoài.

Forfeit: để mất, mất quyền, bị tước.

Form: hình thức, cách thức.

Formation: sự hình thành, sự tạo thành.

Formula: công thức.

Fortuitous: tình cờ, ngẫu nhiên.

Forward: đằng mũi, đằng trước.

Foul: vận đơn bẩn, có ghi chú.

Fraction: phân số, phần nhỏ.

Fragile: dễ vỡ, dễ gãy, dễ hỏng.

Fraternity: phường hội, tình anh em.

Free from: được miễn, không bị.

Free pratique: giấy hoàn thành thủ tục y tế (được phép giao dịch với bờ).

Freeboard: mạn khô.

Freedom: tự do.

Freefloat: ra khỏi chỗ cạn.

Freight: cước, thuỷ cước.

Frequency: tần số.

Frozen fish: cá đông lạnh.

Frustrate: làm hỏng, làm cho vô hiệu quả, làm cho mất tác dụng.

Fuel: nhiên liệu.

Fuel filter: bình lọc nhiên liệu.

Fueling terminals: các cảng tiếp dầu.

Ful and down: lợi dụng hết dung tích và trọng tải.

Fulfill: hoàn thành, thực hiện.

Fulland complete cargo: hàng theo đ1ng hợp đồng quy định.

Full complement: thuyền bộ đầy đủ.

Full set: bộ đầy đủ.

Full speed ahead (astern)!: Tới (lùi) hết máy.

Function: chức năng, nhiệm vụ.

Fundamentelly: về cơ bản.

Funnel: ống khói.

Furnish: cung cấp.

Further: tiếp, tiếp theo.

G.R.T = gross register tonnage: trọng tải đăng ký toàn phần.

G/A bond: giấy cam kết đóng góp tổn thất chung.

G/A deposit: giấy ký quỹ đóng góp tổn thất chung.

G/A guarantee: giấy cam đoan đóng góp tổn thất chung.

Gain: sự khuyếch đại, sự tăng thêm, độ lợi.

Gallon: galông (Anh: 4,54lít, Mỹ: 3,78lít).

Galvanize: mạ.

Gang: đội, toán, máng.

Gang foreman: đội trưởng, máng trưởng.

Garlic: tỏi.

Gas: khí, hơi.

General average: tổn thất chung.

General cargo: hàng bách hoá.

Generally speaking: nói chung.

Generalship: tàu chở hàng bách hoá.

Generator: máy đèn, máy phát điện.

Geneva Convention: Công ước Geneva.

Gent: đại lý.

Geographival: thuộc địa lý.

Get both anchors ready!: chuẩn bị, cả hai neo!

Get in: vào, thu về, mang về.

Get in the bow (stern)!: Đưa mũi (lái) vào!

Get stranded: mắc cạn.

Get the starboad (port) anchor ready!: chuẩn bị neo phải (trái)!

Give her a short kich ahead (astern): Dịch tàu lên trước (về sau) một chút!

Give on shore (ashore) the heaving line!: Quăng dây ném lên bờ!

Give out two lines, one from each side!: Quăng hai dây dọc mũi, mỗi mạn một dây.

Give rise to: gây ra, nảy sinh.

Glad: đệm, nắp đệm.

Glass-ware: đồ thuỷ tinh, hàng thủy tinh.

Glue: gắn lại, dán vào, bám chặt lấy, dán bằng keo.

Go astern: chạy lùi.

Go out: đi giao thiệp.

Go slower!: chạy chậm hơn, chạy chậm lại!

Gold: vàng.

Gong: cái cồng, cái chiêng.

Goods: hàng hoá.

GOVT – government: chính phủ.

Graduate: chia độ, tăng dần dần, sắp xếp theo mức độ.

Graduation: sự chia độ, sự tăng dần dần.

Grain: hàng hạt, ngũ cốc.

Grant: cấp, sự cho.

Greaser: thợ châm dầu.

Great circle route: đường hành hải theo cung vòng lớn.

Gross register tonnage:dung tải đăng ký toàn phần.

Gross terms: điều kiện trả chi phí xếp dỡ mà chủ tàu chịu hết.

Gross ton: tấn đăng ký, dung tải đăng ký toàn phần.

Gross weight: trọng lượng cả bì.

Ground: mắc cạn.

Groupage B/L: vận đơn chung.

Guarantee: cam đoan, bảo đảm.

Guidance: sự hướng dẫn, sự chỉ đạo.

Gyroscopic: la bàn điện, la bàn con quay.

H.R.S – hour: giờ.

Half ahead (astern)!: Tới (lùi) nữa máy.

Hand: giao, đưa.

Handle: điều khiển, chỉ huy.

Handling: xếp dỡ vận chuyển hàng hoá.

Handsomely: đẹp, tốt đẹp.

Hard a – starboad: Hết lái phải (trái)!

Hardly: hầu như không.

Hardwood: gỗ cứng.

Hatch: nắp hầm hàng, cửa hầm hàng.

Hatchcover: nắp hầm hàng.

Hatchwayman: công nhân bốc máng (làm việc bên miệng hầm).

Haul in (pick up) the slack!: Thu phần chùng!

Have in the port (starboard) anchor chain!: Kéo lỉn phía trái (phải)!

Have short!: kéo lỉn thẳng đứng!

Have the fenders ready!: Chuẩn bị quả đệm!

Haystack: đống cỏ khô.

Head: hướng mũi tàu.

Head – quarters: trụ sở, cơ quan.

Head rope: dọc dây mũi.

Heart: điểm chính, điểm chủ yếu.

Heave: kéo, ném.

Heave away (in) the head rope!: Thu dây dọc mũi!

Heave away the tow rope!: Thu (kéo) dây lại!

Heave up: Kéo.

Heave up (weing) the anchor!: Kéo neo!

Heaving line: dây ném.

Height: chiều cao.

Helm: tay lái, vô lăng.

Helm admidships!: Zero lái!

Helm orders: khẩu lệnh lái.

Helmsman: thuỷ thủ lái, người cầm lái.

Hence: do đó, cho nên.

Hereby: do đó, bằng cách này.

Herewith: kèm theo đây.

Hill – top: đỉnh đồi.

Hire: thuê.

Hire per day: tiền thuê tàu/ngày.

Hire purchase: thuê, mua.

Hogshead: thùng lớn (đựng rượu)

Hoist (haul down) the flag!: Kéo (hạ) cờ!

Hold: hầm hàng, hầm.

Hold on the cable!: Giữ chặt lỉn neo! Cô chặt lỉn!

Hold on: cô lại, khoan kéo.

Hold someone responsible for something: buộc ai chịu trách nhiệm về việc gì.

Hook: móc hàng.

Horizon: chân trời.

Hospitalization: sự đưa vào bệnh việc.

Hostility: chiến sự, hành động.

How does she answer the helm?: Lái có ăn không? Ăn lái thế nào.

How does she head?: Hướng lái thế nào?

How does the chain look?: Hướng lỉn thế nào?

How grows the chain?: Hướng lỉn thế nào?

How is she head?: Hướng lái thế nào?

How is the cable leading?: Hướng lỉn thế nào?

Hull: vỏ tàu, thân tàu.

Human being: con người, người.

Humidity: độ ẩm.

Ice: băng giá, băng.

Ice – breaker: tàu phá băng.

Idea: ý định, ý đồ.

Identification: sự nhận dạng, sự nhận ra.

Identification: sự nhận biết, sự nhận ra.

Identity: đặc tính, nét để nhận biết, nét để nhận dạng.

If any: nếu có.

If she kept further South: nếu tàu cừ tiếp tục chạy thêm về phía Nam.

Illumination: độ rọi, sự rọi sáng, sự chiếu sáng.

I’m altering my course to starboad (port): Tôi đang đổi hướng sang phải (trái).

Immediate payment: thanh toán (tiền) đứt đoạn.

Immersion: sự nhúng nước, sự nhấn chìm, sự ngâm nước.

Immigration officer: sỹ quan xuất nhập cảnh (nhập cư).

Immunity: sự miễn trừ, sự được miễn.

Impact: sự đâm va, sự va chạm.

Implication: sự ngụ ý, sự hiểu ngầm.

Implied: hiểu ngầm, ngụ ý.

Impliedly: minh thị, hiểu ngầm.

Imply: ám chỉ, gợi ý.

Import: nhập khẩu.

Important information for the planning of voyages: những thông tin quan trọng để lập kế hoạch chuyến đi.

Importation: sự nhập khẩu.

Importer: người nhập khẩu.

Impose: bắt chịu, áp đặt.

Impossible: không thể.

Improper: không thích hợp, không đúng.

In accordance with: phù hợp với.

In advance: trước.

In all respects: về mọi phương diện.

In ballast: chạy không hàng, chạy ba lát.

In bulk: chở rời, để rời.

In case of: trong trường hợp.

In charge: phụ trách, thường trực, trực.

In charge off: chịu trách nhiệm.

In connection with: liên quan với vấn đề.

In due course: đúng thủ tục, đúng lúc.

In effect: có hiệu lực, có kết quả.

In every way: về mọi phương diện.

In existence: còn tồn tại.

In fact: trong thực tế.

In favour of: ghi tên (tín dụng thư).

In force: có hiệu lực.

In full: đầy đủ.

In lieu of: thay thế vào.

In like manner: theo cách thức tương tự.

In no way: không hề, chẳng bằng cách nào.

In order: nhằm.

In possession of: có quyền sở hữu.

In question: đang nói đến, đang bàn đến.

In regard of: về vấn đề, về phần.

In respect of: về phương diện, về mặt, về đối với.

In sight off: nhìn thấy, trong tầm nhìn.

In such a manner: theo cách thức sao cho.

In the aggregate: tính gộp, tính chung, tính tổng số.

In the event of: trong trường hợp.

In the interest: vì lợi ích, vì.

In writing: bằng văn bản.

Inadequacy: sự không thỏa đáng.

Incentive: sự khuyến khích, sự khích lệ.

Incident to: gắn liền với.

Incline: có khuynh hướng, có ý sẵn sàng.

Include: gồm cả, bao gồm.

Incorporate: sát nhập, hợp nhất, kết hợp chặt chẽ.

Increase: sự tăng.

Increase your speed!: Tăng tốc độ!

Incumbrance: sự phiền toái, sự trở ngại.

Incur: chịu, bị.

Indemnity: đền bù, bồi thường.

Indentification: sự nhận biết, sự nhận ra.

Independently of: không phụ thuộc vào, độc lập với.

Inderectly: gián tiếp.

Indestress: tai nạn, bị tai nạn.

Indeterminate: vô định, không cố định, không rõ.

Indicate: cho biết, biểu thị.

Indicator: công tắc chỉ thị, đèn chỉ báo.

Induce: (điện) cảm, cảm điện.

Inevitable situation: tình huống không thể tránh khỏi.

Inflammable: dễ cháy, dễ bốc lửa.

Inflatable: có thể bơm phồng, có thể thổi phồng, tự thổi.

Inflict: gây ra, bắt phải chịu.

Information: số liệu, thông tin, tài liệu.

Information sheet: bản tin.

Infringe: vi phạm, xâm phạm.

Inherent vice: khuyết tật vốn có, nội tỳ.

Injector: vòi phun.

Injure: làm hại, làm tổn thương.

Injury: thương tật, ốm đau.

Inner road: vũng trong, khu neo bên trong.

Innocent: không có lỗi, vô tội, không có hại.

Innocuous: không có hại, không độc.

Inquiry: sự hỏi, sự điều tra.

Insect: sâu bọ.

Insert: đưa vào, ghi vào.

Insist on: khoăng khăng đòi, cứ nhất định.

Inspect: kiểm tra.

Inst: tháng này.

Installation: máy móc, hệ thống máy móc, bố trí.
Instance: thí dụ, ví dụ trường hợp cá biệt.

Institute cargo clauses: những điều khoản bảo hiểm hàng hoá của hội bảo hiểm Luân Đôn.

Instruct: chỉ thị cho, cho hay.

Instruction: sự hướng dẫn, chỉ thị.

Instrument: công cụ, dụng cụ, thiết bị.

Insufficiency: sự thiếu, không đủ.

Insulation resistance: điện trở cách điện.

Insurable interest: lợi ích bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm.

Insurance: bảo hiểm.

Insure: bảo hiểm, bảo đảm.

Insurer: người bảo hiểm.

Intake: lượng lấy vào, sự lấy vào, sự bốc lên.

Intent: ý định.

Intentionally: cố tình, chủ tâm.

Interest: quyền lợi, lợi ích, lợi tức.

Interested: có liên quan, có quan tâm.

Interfere: can thiệp, xen vào, dính vào.

Intermediate: trung gian, giữa.

International: quốc tế.

International Convention for the Prevention of Pollution from

ships: Công ước (quốc tế) về phòng ngừa ô nhiễm biển (từ tàu).

International Convention on Safety of Life at sea: Công ước (quốc tế) về an toàn sinh mạng trên biển.

International Regulations for preventing collision at sea: quy tắc (quốc tế) tránh va trên biển.

Interruption: sự gián đoạn, sự đứt quãng.

Intersect: cắt ngang, giao nhau, chéo nhau.

Interval of time: khoảng thời gian, khoảng cách thời gian.

Intervene: xen vào, xảy ra ở giữa, can thiệp.

Intricate: rắc rối, phức tạp.

Introduce: giới thiệu.

Invoice: hoá đơn.

Involve: liên quan, dích líu.

Irrevocable: không thể hủy bỏ được, không thể huỷ ngang.

Is it clear astern?: Chân vịt có vướng dây không?

Is she good at steering!: Lái có ăn không? An lái thế nào?

Isthehelm hard over?: Đã hết lái chưa.

Issue: cấp, phát.

Issuing bank: ngân hàng phát hành.

Jam: mứt.

Jettison: ném hàng xuống biển.

Jetty: cầu tàu, đê chắn sóng.

Jewel: đồ châu báu, đồ kim hoàn.

Join: trở về, trả lại.

Joint: mối hàn, mối nối, mối ghép.

Journal: cổ trục, ngõng trục.

Journey: hành trình, chặng đường đi.

Judg: cách nhìn, sự đánh giá, óc phán đoán.

Junior deck officer: sĩ quan boong cấp dưới.

Justify: chứng minh là đúng.

Jute: đay, bao đay.

Keel: sống đáy tàu, ki tàu.

Keep: cứ để cho, giữ, tiếp tục.

Keep away before the sea!: hướng mũi tàu đối sóng, giữ cho tàu gối sóng!

Keep clear of: tránh xa.

Keep it slack!: để nó tự xông.

Keg: thùng tonnô nhỏ.

Kind: tính chất, bản tính.

Kindly: làm ơn, đề nghị.

Knot: nút, nơ, hải lý/giờ (tốc độ tàu).

Knowingly: cố ý, cố tình.

Knowledge: kiến thức, sự hiểu biết.

Lack: sự thiếu.

Land: hạ cánh.

Land – mark: mục tiêu bờ, dấu hiệu trên bờ.

Landfall: đất liền (được trông thấy từ con tàu ở ngoài khơi).

Landing: sự ghé vào bờ, sự cặp mạn.

Large parcel of cargo: lô hàng lớn.

Latitude: vĩ độ.

Latent defect: khuyết tật kín, ẩn tỳ.

Latest edition: lần xuất bản mới nhất (gần đây nhất).

Launch: hạ, phóng.

Law: luật, luật pháp.

Lay down: đề ra, thừa nhận, tuyên bố.

Lay off: kẻ, đặt.

Lay up: ngừng kinh doanh.

Layday: ngày tàu phải có mặt, ngày làm hàng.

Laytime: thời hạn làm hàng.

Laytime “Averages”: thời hạn xếp dỡ bù trừ.

Lead to: dẫn đến.

Leading mark: dấu hiệu chập, chập tiêu.

Leakage: sự rò rỉ, sự rò chảy.

Leave: để, để lại, dời đi.

Leave out: bỏ quên, bỏ qua.

Leave the red buoy on the starboad (port)side!: Để phao dò sang phải (trái)!

Legal: hợp pháp, luật định.

Legal committee: tiểu ban pháp lý.

Legally: về mặt pháp lý, hợp pháp.

Length: chiều dài.

Let: cho thuê.

Let go (cast off)!: bỏ dây, thả dây!

Let go (drop)

the starboard (port) anchor!: Thả neo phải (trái)!

Let go the spring rope (the head, stern rope)!: Bỏ dây ché (dọc mũi, dọc lái)!

Liability: nghĩa vụ pháp lý, trách nhiệm pháp lý.

Liable for: chịu trách nhiệm, đối với.

Liable to: có khả năng bị, có khả năng xảy ra.

License: giấy chứng nhận.

Lie: nằm, được coi là hợp lý.

Lien: quyền cầm giữ.

Life – boat: xuồng cứu sinh.

Liferaft: bè cứu sinh.

Lighten: tăng bo, làm nhẹ.

Lighter: sà lan.

Lighter aboard ship: tàu chở sà lan.

Lighter age: tăng bo, lỏng hàng.

Ligislation: pháp luật, pháp chế.

Likelihood: chắc chắn, sự có thể đúng, sự có thể thật.

Likely: có thể, chắc, chắc đúng.
Line: lót, nhồi, nhét.

Line runner: thợ bắt dây.

Lineboat: xuồng bắt dây.

Linen: vải lanh, vải bằng lanh.

Liner: tàu chợ.

Liquid: chất lỏng.

Liquid cargo: hàng lỏng.

Liquid side: phía chất lỏng, mặt chất lỏng.

Liquidate: thanh toán, thanh toán nợ.

List: độ nghiêng, nghiệng.

List of provisions and stores: tờ khai lương thực, thực phẩm và đồ dự trữ.

Little bit a-starboad (port)!: Sang phải (trái) một chút.

Load: xếp hàng (xuống tàu).

Loading berth: địa điểm xếp hàng.

Loadline: đường mòn nước chở hàng vòng dấu chuyên chở.

Loan purchase: vay mua.

Local B/L: vận đơn từng chặng.

Local navigation earning: phòng tránh hàng hải địa phương.

Locality: vùng, nơi, chỗ, địa phương, vị trí.

Locate: phát hiện vị trí, xác định đúng chỗ.

Location: vị trí, sự định vị.

Lock-out: bế xưởng.

Lodge: gởi, đưa, trao, đệ đơn kiện.

Log book: nhật ký tàu.

Longitude: kinh độ.

Look-out: cảnh giới.

Loop aerial: (radio)anten khung.

Lorry: xe chở hàng.

Lose: mất.Loss: mất mát, tổn thất.

Loss of hire: mất tiền thuê tàu.

Lost overboad: rớt xuống biển.

Loud hailer: loa.

Lower (heave up) the ladder!: Hạ (kéo) thang!

Lubberline: đường tim (chỉ hướng mũi tàu) vạch lấy hướng trên la bàn.

Lube oil: dầu nhờn.

Lubricating oil: dầu bôi trơn, dầu nhờn.

Lump sum freight: cước khoán, cước bao.

m.t = motor tanker: tàu dầu.

Machine: gia công.

Magistrate: quan toà.

Magnetic compass: la bàn từ.

Magnetism: từ tính, từ trường.

Main: chính, chính yếu.

Maintain: duy trì, giữ.

Maintenance: sự bảo quản, sự bảo vệ.

Major advantage: ưu điểm chủ yếu.

Majority: đa số, nhiều.

Make all fast!: Buộc thật chặt!

Make fast (secure) the chain!: Buộc lỉn neo! Cô chặt lỉn!

Make fast (secure) the tow rope (tow line)!: cô chặt dây lai!

Make fast!: Buộc chặt!

Make good: đền, bù đắp lại, gỡ lại.

Make headway: chạy, tiến, có trớn.

Make out: đặt, lập, phân biệt, nhìn thấy, nhận ra.

Make up: cấu thành, làm thành.

Man: kiện toàn biên chế, bố trí người (thuyền viên).

Management: sự quản lý, sự trông nom.

Manager: giám đốc, người quản lý.

Manifest: lược khai hàng hoá.

Manifestly: rõ ràng, hiển nhiên.

Manner: cách thức, phương thức.

Manoueuvring ability: khả năng điều động.

Marginally: sát giới hạn, ở lề, ở mép, bề ngoài.

Marine insurance: bảo hiểm hàng hải.

Marine radio communication: thông tin liên lạc vô tuyến hàng hải.

Mariner: thuỷ thủ.

Maritime: hàng hải.

Maritime: thuộc ngành hàng hải, (thuộc) biển.

Maritime Environment protection Committee: tiểu ban bảo vệ môi trường biển.

Maritime Safety committee: tiểu ban an toàn hàng hải.

Mark: ký mã hiệu.

Market: thị trường.

Marking: ký mã hiệu.

Marshy land: đầm lầy.

Mast: cột cần cẩu, cột buồm.

Master: thuyền trưởng.

Materials: vật liệu.

Mate’s receipt: biên lai thuyền phó.

Matter: việc, chuyện, vấn đề.

Maximum: tối đa.

Maximum profit: lãi suất tối đa.

Mean: nghĩa là, có ý.

Means: biện pháp, cách.

Meanwhile: trong lúc ấy, trong khi chờ đợi.

Measure: số đo, đơn vị đo lường.

Measurement of time: số đo thời gian.

Medical: y học.

Medical: Y tế.

Medical officer: sỹ quan y tế.

Mediterranean: Địa Trung Hải.

Medium Frequency Finding: máy vô tuyến tầm phương tần số trung bình.

Meet: đáp ứng.

Meet (check) the helm: cố định mũi tàu, không lái đảo!

Meet end – on: đi đối hướng, chạy đối hướng, gặp nhau đối hướng, đối đầu nhau.

Meet her!: Cố định mũi tàu, không lái đảo!

Mention: nêu ra, đưa ra.

Mercator chart: Mercator.

Merchant: thương nhân, nhà buôn.

Merchant chipping Act: đạo luật thương thuyền.

Merchant vessel: tàu buôn.

Message: điện, bức điện, thư tín.

Metal: sự tự bốc cháy.

Meteo: khí tượng, trạm khí tượng.

Meteo = meteorology: trạm khí tượng.

Meteorological and ice condition: điều kiện khí tượng và băng giá.

Method: phương thức, phương pháp.

Metric ton: tấn mét hệ.

Midship: Zero lái, thẳng lái.

Military exercice areas: khu vực tập trận.

Military: quân sự, quân đội (thuộc) quân sự.

Min = minute: phút.

Mind: chú ý, cẩn thận.

Mind the helm!: chú ý lái!

Mine warning: thông báo phòng tránh thủy lôi.

Minimum: tối thiểu.

Miscellaneous: linh tinh, tạp.

Mist: sương mù mỏng.
Mistate: nói sai, ghi sai.

Misunderstanding: sự hiểu sai, hiểu nhầm.

Mixed: hỗn hợp.

Moderate: vừa phải, trung bình.

Modern: hiện đại, tối tân.

Modification: sự sửa đổi, sự thay đổi.

Moisture: hơi ẩm, nước ẩm đọng lại, nước ẩm rịn ra.

Moment: lúc, thời điểm.

Monetary: (thuộc) tiền tệ.

Mongolian: Mông cổ.

Monopoly: sự độc quyền.

Moor: buộc dây.

More starboad: sang phải (trái) nửa!

Morse Code: mã Morse, Luật Morse.

Motor-car tyre: Lốp ôtô.

Motor-laubch: xuồng máy.

Move: dẫn (tàu) đi.

Movement: sự chuyển dịch, hoạt động điều động.

Mud bank: bãi bùn.

Mutual: lẫn nhau, qua lại, chung.

Mutually: lẫn nhau, qua lại.

Name: chỉ định, chỉ tên.

Named destination: địa điểm đến quy định.

Nationality: quốc tịch.

Nature: bản chất, bản tính.

Nauseous: tanh tưởi, làm nôn mửa, tởm, gớm.

Nautical almanac: lịch thiên văn.

Nautical mile: hải lý.

Navigating offcer: sĩ quan hàng hải.

Navigation: hàng hải, hành hải.

Navigational aids: hàng.

Navigational warnings: thông báo phòng tránh.

Navigator: hải viên, người lái tàu.

Necessaries: những thứ cần dùng (cần thiết).

Necessity: sự cần thiết.

Needle: kim, cái kim.

Neglect: sự cẩu thả, sự xao lãng.

Negotiable: có thể lưu thông, có thể giao dịch.

Neither … nor …: không … mà cũng không …

Net freight: cước tịnh.

Net terms: điều kiện trả chi phí xếp dỡ theo thoả thuận cụ thể.

Net weight: trọng lượng không kể bìa.

Network: mạng lưới, hệ thống.

No doubt: chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa

Nominal value: giá trị tiêu chuẩn ban đầu

Nomintate: chỉ định, giới thiệu

Non-return valve: van một chiều

Nonation: ký hiệu, chú giải

Non-liability: sự không chịu trách nhiệm

Non-nationals: người nước ngoài

Non-profit-making: không sinh lợi

Non-returnable: không hoàn lại, không trả lại

Nor: cũng không, và .. không

Normal: thông thường, bình thường

Normally: bình thường, thông thường

North China sea Pilot book: cuốn Hoa tiêu Bắc Hải

Northern hemisphere: Bắc bán cầu

Notary office: phòng công chứng

Notary public: công chứng viên

Notation: ký hiệu, khái niệm

Note: lưu ý, chú ý

Nothing to starboard (port)!: không sang phải (trái)!

Notice of readiness: thông báo sẵn sàng

Notice of tender: thông báo sửa chữa tàu

Notify: thông báo

Notwithstanding: mặc dù, bất kể

Number: số, số hiệu

Numerous: nhiều, đông đảo

Nylon: dây nilong

O.P.T: Ocean Fishing Trawler: tàu đánh cá viễn dương

Obey: tuân thủ, tuân theo

Object: mục tiêu, vật

Obligation: nghĩa vụ

Obliged: cảm ơn, biết ơn

Observe: tuân theo, tôn trọng, chú ý giữ

Obsolete: cũ, đã lỗi thời

Obtain: tìm, kiếm, mua

Obvius: rõ ràng, hiển nhiên

Obviously: rõ ràng, hiển nhiên

Occur: xảy ra

Occurrence: sự cố, việc xảy ra

Ocean: đại dương

Odour: mùi

Of necessity: tất yếu, tất nhiên

Offer: đưa ra, đề nghị

Off-hire: ngừng thuê, không trả tiền thuê tàu

Offcially: chính thức

Oil record book: sổ nhật ký dầu

Omit: bỏ sót, quyên

Omnibus: nhiều mục đích, bao trùm, tập hợp

Omnibus B/L: vận đơn chung

On account of: do, vì

On behalf: thay mặt cho

On condition that: với điều kiện là

On demand: theo yêu cầu, khi yêu cầu

On demurrage: quá thời hạn xếp dỡ, bắt đầu

On the high sea: hải phận quốc tế, vùng biển chung

On the North atlantic run: hành trình Bắc Đại Tây Dương

On the one hand: về một mặt, về mặt này

On the other: mặt khác

Open B/L: vận đơn để ngỏ (chưa gji rõ tên hàng và cảng đích)

Operate: hoạt động, khai thác

Operating cost: chi phí khai thác

Operation: sự giải phẫu

Operational: khai thác, kinh doanh

Opportunity: cơ hội, thời cơ, tính chất đúng lúc

Oppose: đổi lại, trái lại

Option: sự chọn lựa, quyền lựa chọn

Orange: cam, quả cam

Order: khẩu lệnh, lệnh

Order B/L: vận đơn theo lệnh

Order for provisions: đặt mua thực phẩm

Ordinarily: bình thường

Ordinarily seaman: thủy thủ thường

Organization: tổ chức, cơ cấu tổ chức

Origin: xuất xứ, nguồn gốc

Originate: hình thành, phát sinh

Out of sight: ngoài tầm nhìn, vượt tầm nhìn

Outbreak: sự bùng nổ, sự bộc phát

Outline: hình dáng, nét đại cương, nét ngoài, đường nét

Outside: ngoài, ở ngoài

Over-all: toàn bộ, toàn thể

Overal command: chỉ huy toàn bộ

Overfall: chỗ nước xoáy (do hai dòng biển gặp nhau)

Overhead charges: quản lý phí

Overladen: chất quá nặng, quá tải

Overtake: vượt, vượt qua

Owe: có được, nhờ ở, nợ, hàm ơn

Own: sở hữu, làm chủ

Ownership: quyền sở hữu

O.P.T: Ocean Fishing Trawler: tàu đánh cá viễn dương

Obey: tuân thủ, tuân theo

Object: mục tiêu, vật

Obligation: nghĩa vụ

Obliged: cảm ơn, biết ơn

Observe: tuân theo, tôn trọng, chú ý giữ

Obsolete: cũ, đã lỗi thời

Obtain: tìm, kiếm, mua

Obvius: rõ ràng, hiển nhiên

Obviously: rõ ràng, hiển nhiên

Occur: xảy ra

Occurrence: sự cố, việc xảy ra

Ocean: đại dương

Odour: mùi

Of necessity: tất yếu, tất nhiên

Offer: đưa ra, đề nghị

Off-hire: ngừng thuê, không trả tiền thuê tàu

Offcially: chính thức

Oil record book: sổ nhật ký dầu

Omit: bỏ sót, quyên

Omnibus: nhiều mục đích, bao trùm, tập hợp

Omnibus B/L: vận đơn chung

On account of: do, vì

On behalf: thay mặt cho

On condition that: với điều kiện là

On demand: theo yêu cầu, khi yêu cầu

On demurrage: quá thời hạn xếp dỡ, bắt đầu

On the high sea: hải phận quốc tế, vùng biển chung

On the North atlantic run: hành trình Bắc Đại Tây Dương

On the one hand: về một mặt, về mặt này

On the other: mặt khác

Open B/L: vận đơn để ngỏ (chưa gji rõ tên hàng và cảng đích)

Operate: hoạt động, khai thác

Operating cost: chi phí khai thác

Operation: sự giải phẫu

Operational: khai thác, kinh doanh

Opportunity: cơ hội, thời cơ, tính chất đúng lúc

Oppose: đổi lại, trái lại

Option: sự chọn lựa, quyền lựa chọn

Orange: cam, quả cam

Order: khẩu lệnh, lệnh

Order B/L: vận đơn theo lệnh

Order for provisions: đặt mua thực phẩm

Ordinarily: bình thường

Ordinarily seaman: thủy thủ thường

Organization: tổ chức, cơ cấu tổ chức

Origin: xuất xứ, nguồn gốc

Originate: hình thành, phát sinh

Out of sight: ngoài tầm nhìn, vượt tầm nhìn

Outbreak: sự bùng nổ, sự bộc phát

Outline: hình dáng, nét đại cương, nét ngoài, đường nét

Outside: ngoài, ở ngoài

Over-all: toàn bộ, toàn thể

Overal command: chỉ huy toàn bộ

Overfall: chỗ nước xoáy (do hai dòng biển gặp nhau)

Overhead charges: quản lý phí

Overladen: chất quá nặng, quá tải

Overtake: vượt, vượt qua

Owe: có được, nhờ ở, nợ, hàm ơn

Own: sở hữu, làm chủ

Ownership: quyền sở hữu

P and I club: hội bảo hiểm P và I

Package: kiện hàng, bao gói

Paint: sơn

Panel: pa nen, bảng

Para = paragraph: đoạn

Parallel: tương đương với, giống với

Parity: sự tương tự, ngang giá

Parricular average: tổn thất riêng

Partial loss: tổn thất bộ phận

Partially: phần thì, bộ phận, cục bộ

Particular: đặc biệt, cá biệt, riêng biệt

Particular average: tổn thất riêng

Particular forms: bảng ghi các thông số và đặc tính kỹ thuật của tàu

Party: bên, phía

Pass: chuyển qua, truyền, trao, đưa

Pass-port: hộ chiếu

Pass (give) the tow line (the heaving line) to the tugboad!: quăng dây lai (dây ném) sang tàu lai!

Passage: đoạn đường, quãng đường

Passenger: hành khách

Patient: bệnh nhân

Pay: trả tiền

Pay away: thả chùng, xông

Pay away some more chain!: xông thêm lỉn!

Pay out (veer out, slack away) the towing hawser (tow-line)!: xông dây lại!

Payable: có thể trả, phải trả

Payment: sự trả tiền, sự thanh toán

Pending: trong lúc

Percent: phần trăm (%)

Perform: hoàn thành, thực hiện, làm, thi hành

Performance: sự thực hiện, sự thi hành

Perhaps: có lẽ

Perils of the seas: hiểm họa biển cả

Period of shipment: thời hạn xếp hàng xuống tàu

Periodical survey: giám định định kỳ

Perlite iron: sắt peclit

Permanent: thường xuyên, cố định

Permit: giấy phép

Personal: cá nhân, riêng, bản thân

Personally: đích thân, bản thân

Personal effects: hàng tư nhân / vật dùng riêng (đồ đạc, đồ dùng, quần áo)

Personnel: toàn thể sĩ quan thuyền viên trên tàu

Pertain to: nói đến, có liên quan đến

Petroleum: dầu lửa

Petty officer: hạ sĩ quan

Physically:về tư nhiên, về vật chất

Picture: biểu mẫu tính toán, đồ thị

Pier: cầu tàu, bến

Pilotage: dẫn dắt tàu, dẫn đường

Pirate: cướp biển

Piston ring: sécmăng

Piston rod: cần đẩy piston

Pitching, rolling and labouring: tròng trành lắc ngang, lắc dọc

Place: để, đặt

Plain: dễ hiểu, đơn giản, rõ ràng

Plan: cách tiến hành, cách làm

Plane: mặt, mặt bằng, mặt phẳng

Platform: sàn, bệ

Play a leading part: đóng một vai trò chủ đạo

Plot: đánh dấu trên hải đồ

Plus: cộng, cộng với

Plywood: gỗ, ván

Point: thời điểm, điểm

Policy: đơn bảo hiểm, hợp đồng, bảo hiểm

Polish Ocean Lines: công ty hàng hải viễn dương Ba Lan

Pollution: sự ô nhiễm

Poop: phần đuôi tàu

Popular: có tính chất đại chúng, phổ biến

Port authorities: cảng vụ, chính quyền cảng

Position: vị trí, thế, luận điểm, địa vị

Posn = position: vị trí

Posses: sở hữu, có

Possessory: (thuộc) quyền sở hữu, chiếm hữu

Possibility: khả năng

Possible: có thể, có lẽ

Postpone: hoãn lại

Powder: bột, thuốc bột

Power driven vessel: tàu gắn máy

Powerful transmitters and receivers: các máy thu phát công suất lớn

Practicable: thực hiện được, làm được, thực hành được

Precaution: sự phòng ngừa, sự đề phòng, sự làm trước

Precious stone: đá quý

Precisely: chính xác

Preference: sự thích hơn, sự ưa hơn, quyền ưu tiên

Premium: phí bảo hiểm (Hulls)

Premium for “overtimes”: tiền thưởng ngoài giờ

Prescribe: ra lệnh, bắt phải được vì quyền thời hiệu

Present: trình, đưa ra

Preservation: sự bảo quản, sự giữ gìn

Preserve: bảo quản, bảo tồn, giữ

Press: ấn, ép, nén

Pressure: áp suất

Presume: cho là. coi như là, đoán chừng

Presumed total loss: tổn thất toàn bộ giả định (đoán chừng)

Prevailing: bao trùm, lan khắp, thường xảy ra nhiều

Prevention: sự phòng ngừa, sự phòng tránh

Previously: trước đây, trước

Price: giá, giá thành

Primarily: chủ yếu, trước hết, đầu tiên

Principal: chính, chủ yếu

Principally: chủ yếu, phần lớn

Principle: nguyên tắc

Print: in, ấn loát

Prior to: trước, trước khi

Private: riêng

Pro rata: theo tỷ lệ (từ la tinh)

Probability: khả năng xảy ra, xác suất

Probable: có khả năng xảy ra, có lẽ đúng, có lẽ thật

Problem: vấn đề, bài toán

Procedure: thủ tục

Proceed: tiếp tục

Proceed: chạy, tiến

Procurable: có thể đạt được, có thể kiếm được

Procure: kiếm, lo liệu

Procure: thuê, tìm thuê

Produce: đưa ra, trình

Produce: đem lại, sản sinh

Product: sản phẩm, sản xuất

Product analysis: phân tích sản xuất

Production: sự đưa ra, sự trình bày

Profit: lợi nhuận, tiền lãi

Profitable: có lãi

Promise: cam kết, hứa hẹn, hứa

Promotion: sự quảng cáo

Prompt: ngay, ngay tức thì, tức thời, nhanh chóng

Prompt: sớm, nhanh, ngay

Promptly: ngay, nhanh chóng

Proof: bằng chứng

Propeller: chân vịt

Proper: đúng, thích hợp

Properly: tài sản

Properly: đúng, thích hợp

Property: tài sản, của cải, đặc tính, tính chất

Proportion: phần, tỷ lệ, sự cận xứng

Propose: dự định, trù định, đề nghị

Prosecution: sự tiến hành, sự tiếp tục

Propective: (thuộc) tương lai, sẽ tới

Protect: bảo vệ, bảo hộ, che chở

Protection: điều kiện, sự bảo vệ

Prove: chứng tỏ, tỏ ra chứng minh

Provide: quy định, cung cấp, chuẩn bị đầy đủ, lo liệu cho

Provided: miễn rằng, miễn là

Provision: cung cấp, chuẩn bị đầy đủ

Provision: điều khoản

Provision: sự cung cấp, sự chuẩn bị đầy đủ, sự dự phòng

Provisions: lương thực, thực phẩm

Proximity: trạng thái gần, sự ở gần

Prudence: sự thận trọng, sự cẩn thận

Public sale: bán đấu giá

Publication: ấn phẩm, sách báo xuất bản, sự xuất bản

Publish: công bố, xuất bản

Pull off: kéo đi, lôi đi, tuột khỏi

Pump: bơm

Pumpman: thợ bơm

Purchase: sự mua

Purchaser: người mua

Purport: có ý, dường như có ý

Purpose: mục đích, ý định

Purser: thủ quỹ, quản thị trưởng

Pursuant to: theo, theo đúng

Quadrant: góc phần tư, cung phần tư

Qualify: hạn chế, dè dặt, làm nhẹ bớt, định phẩm chất, định tính chất

Quality: chất lượng

Quantity: số lượng

Quarantine: kiểm dịch

Quay: cầu tàu

Queen’s enimes: sự thù địch của Nữ hoàng

Quotation: báo giá, báo tỷ giá

Quote: tính giá, báo giá

R.p.m = revolution per minute: vòng/phút

R.S = refrigerating ship: tàu đông lạnh

Race: dòng triều chảy xiết

Radar: ra đa

Radio-telephone: vô tuyến điện thoại

Radio direction and range finder: máy vô tuyến tầm phương

Radiotelegraphy: vô tuyến điện báo

Radiowave: sóng vô tuyến điện

Raft:

Rail: lan can tàu

Rail: thanh ray, đường ray, và ngang

Raise: tăng thu

Raisin: nho khô

Rang scale: thanh tầm xa

Range: phạm vi, vùng, dẫy hàng

Range: tầm xa, tầm truyền đạt, vùng

Rapid: nhanh chóng

Rate: thuế, thuế suất

Rate: mức, giá

Rate: tốc độ, mức giá, tỉ lệ

Rather than: hơn là

Rating: cấp bậc chuyên môn thấp nhất, chức danh thấp nhất

Re: về, trả lời về vụ

Reach: tiến tới, đến

Realize: nhận thức rõ, thấy rõ, hiểu rõ

Really: thực tế, thực tiễn

Rear: phía sau, đường sau

Reason: lý do

Reasonable: hợp lý, phải chăng, có lý

Receipt: biên lai, giấy biên nhận

Receive: nhận

Reception: sự tiếp nhận, sự nhận hàng hóa

Reception of a signal returned: sự nhận tín hiệu phản hồi

Reciept: biên lai, giấy chứng nhận

Recognise: công nhận

Recommend: giới thiệu, phó thác, khuyên

Record: ghi, ghi nhận

Recover: được bù lại, đòi, lấy lại, giành lại, đòi thu lại

Recoverable: được bảo hiểm

Reduce: giảm, làm giảm

Reduction: sự giảm

Reefer: tàu chở hàng đông lạnh

Refer to: có liên quan, nói đến

Reference: điều dẫn chiếu, sự tham khảo

Reflection: sự phản xạ, sự dội lại

Refloating: trục vớt lên, làm nổi lên

Refrigareted cargo: hàng đông lạnh

Refrigerating: làm lạnh

Refure: nơi ẩn náu, nơi trú ẩn, nơi lánh nạn

Refusal: sự từ chối

Refuse: từ chối

Regard: coi như, xem như, có liên quan tới

Regard: lời hỏi thăm, lời chào (ở cuối điện)

Regarding: liên quan tới, về

Register: đăng ký

Registration: sự đăng ký, sự vào số

Regret: tiếc, lấy làm tiếc

Regular: thường xuyên, đều đặn, không thay đổi, đúng giờ giấc

Regulate: điều chỉnh, điều tiết, quy định, điều hóa

Regulation: quy tắc, nội quy

Relate to: có liên quan đến, có liên hệ đến

Relation: mối quan hệ, sự tương quan

Relatively: tương đối, khá

Release: phát hành, trao

Release: miễn, giải thoát

Relevant: thích hợp, xác đáng

Relieve: làm nhẹ bớt, giảm bớt

Relieve: đổi ca trực

Relieve (someone) of: làm nhẹ bớt, giảm gánh nặng cho ai
Relieving helmsman: thủy thủ lái nhận ca

Relight: thắp sáng lại, lại được thắp sáng

Reliquish: bỏ, từ bỏ, buông, thả

Remain: còn lại, vẫn

Remainder: số còn lại

Remark: ghi chú

Remove: di chuyển, dịch chuyển

Remuneration: tiền thưởng, tiền công

Render: làm, làm cho

Repair: sửa chữa
Repatriation: sự hồi hương, sự trở về nước

Respresent: tương ứng với, tiêu biểu cho

Respresentative: người đại diện, tiêu biểu

Request: yêu cầu

Request: lời yêu cầu, lời thỉnh cầu, lời đề nghị

Require: yêu cầu, đòi hỏi

Requirement: sự đòi hỏi, điều kiện cần thiết, yêu cầu

Resale: sự bán lại

Reserve: dành, dành cho

Reserve space: lưu khoang tàu
Resource: tài nguyên, tiềm lực kinh tế

Respectively: tương ứng, riêng từng người

Response: sự phản ứng lại, sự đáp lại

Responsibility: trách nhiệm

Responsible: do bởi, do mà ra

Responsible (for): chịu trách nhiệm (về)

Rest on: đè lên, đặt lên

Restow: xếp lại

Restricted visibility: tầm nhìn xa hạn chế

Restriction: sự giới hạn, sự hạn chế
Result: nảy sinh, phát sinh

Result: kết quả, đáp số

Result from: do bởi, do mà ra

Retain: vẫn có, vẫn duy trì, vẫn giữ

Return: hoàn trả, trả lại

Return: sự trao đổi, sự đền bù

Revenue: thu nhập

Reserve: ngược lại, đảo, trái lại

Reversible: tính gộp, có thể thuận nghịch được

Reversible laytime: thời hạn xếp dỡ tính gộp
Revesible: tính gộp, có thể thuận nghịch được

Revise: sửa đổi, sửa, xét lại, duyệt lại

Revocable: có thể hủy bỏ, có thể hủy ngang

Revolution: vòng quay

Rice: gạo

Right: quyền hạn

Rigid: cứng, cứng rắn, kiểu cứng

Ring: vòng găng

Riot: cuộc nổi loạn, sự tụ tập phá rối

Rip: chỗ nước xoáy (do nước triều lên và nước triều xuống gặp nhau)

Risk: nguy cơ, sự rủi ro, sự nguy hiểm

Risk of collision: nguy cơ va chạm

River: sông

Ro-Ro: tàu Ro-Ro (xếp dỡ theo phương nằm ngang)

Roadstead: vũng ngoài, khu neo ngoài khơi

Roadstead: những số liệu (tài liệu, dữ kiện)

Robbery: cướp

Rocket: pháo báo nguy, pháo súng

Rocky: nhiều đá, có đá

Roller-bearing: ổ đỡ trục lăn, bạc lót ổ dỡ, ổ bi

Roller-bearings: ổ bi, ổ đỡ trục lăn, bạc lót ổ đỡ

Rose: hoa la bàn, hình mặt đĩa la bàn

Rotation: sự quay vòng, sự quay, sự luân phiên

Rough sea: biển động

Round voyage: chuyến vòng tròn, chuyến khép kín

Roundabout: quanh co, theo đường vòng

Route: tuyến đường, đường đi

Rubber freon resistant: kháng trở Freon cao su

Rudder: bánh lái
Rule: quy tắc

Rule of the Road: luật giao thông đường biển

Run: chuyến đi, sự chạy

Run out: thả ra, kéo thẳng ra

Run out the head (bow) rope (stern rope)!: xông dây dọc mũi (lái)!

Running sown clause: điều khoản đâm va

Running hours: giờ liên tục

Rye: lúa mạch đen

S.G. policy: đơn bảo hiểm tàu và hàng hóa

S.W = South West: Tây Nam

Sack: bao tải (bao đay)

Sack: báo, túi

Sacrifice: sự hy sinh

Safe: an toàn, chắc chắn

Safe distance: khoảng cách an toàn

Safe speed: tốc độ an toàn

Safely: một cách an toàn

Safety: sự an toàn

Safety equipment: thiết bị an toàn

Sail: chạy tàu

Sail in ballast: chạy không hàng, chạy rỗng, chạy ba lát

Sale: sự bán

Salvage: cứu hộ

Salvor: người cứu hộ

Sample: mẫu, mẫu vật

Sand-dune: đụn cát, cồn cát

Satisfaction: sự thỏa mãn, sự vừa lòng, sự toại ý

Save: cứu

Save: tiết kiệm, giành được

Say: viết bằng chữ, đọc là, nói

Seacoast wreck lightbuoy: phao đèn đánh dấu tàu đắm ở ven biển

Scald: chỗ bỏng, vết bỏng

Scale: tỉ lệ xích, số tỉ lệ

Scanner: bộ quét, bộ phân hình

Schedule: lập lịch trình tàu chạy, biểu đồ vận hành

Schedule: thời hạn, biểu thời gian

Scope: mức độ, phạm vi, tầm xa, ý định

Sea-mark: mục tiêu biển, dấu hiệu trên biển

Sea miles per second: hải lý / giây

Sea protest: kháng nghị (kháng cáo) hàng hải

Seahed: đáy biển

Seacoastwreck: phao đèn đánh dấu tàu đắm ở ven biển

Seafarer: người đi biển, thủy thủ

Seapilot: hoa tiêu biển

Search: tìm kiếm, quan sát

Seasonal zones: những vùng thời tiết khí hậu khác nhau

Seaward: hướng biển

Seaworthiness: sự an toàn đi biển (đủ điều kiện đi biển)

Seaworthiness: tình trạng (khả năng) có thể đi biển được

Seaworthy: có thể đi biển, an toàn đi biển

Second-hand case: kiện cũ

Secretary: thư ký

Secs = seconds: giây

Section: phần, đoạn, phần cắt ra

Section: đoạn, tiết (một quyển sách)

Secure: bảo quản, đạt được

Secure: an toàn, bảo đảm, chắc chắn

Securely: một cách chắc chắn

Security: sự bảo đảm, vật bảo đảm, giấy thông hành

Seek: tìm kiếm, theo đuổi

Seem: có vẻ như, giống như là

Selective: có lựa chọn, có chọn lọc

Self-contained air support system: hệ thống hỗ trợ không khí chứa sẵn trong xuồng

Self-preservation: bản năng tự bảo toàn

Self-righting: tự trở về vị trí cân bằng không bị lật

Seller: người bán

Semaphore: truyền tín hiệu bằng ờ tay xémapho

Send on shore the bow (stern) spring!: đưa dây chéo mũi (lái) lên bờ

Senior deck officer: sĩ quan boong cấp nhất

Sensitivity: độ nhạy, tính nhạy

Separate: riêng rẽ, riêng biệt

Separate transactions: những giao dịch riêng biệt

Separately: riêng lẻ, tách rời

Separation: sự phân ly, sự chia rẽ, sự phân ra

Series: loạt, dãy

Serious: nghiêm trọng

Servant: người làm thuêService: dịch vụ, sự phục vụ

Session: kỳ họp, phiên họp

Set: bộ, chiều hướng, khuynh hướng

Set in order: lắp đặt đúng vị trí

Set-off: bù trừ

Settle: thanh toán, giải quyết

Sextant: sếc tăng máy 1/6

Shaft: trục cơ

Shall I put the spring on this bitt?: tôi mắc dây chéo vào cọc bích này được không?

Shallow: nông, cạn, chỗ nông, làm cạn đi

Shape: hình thể, hình dáng, dạng

Sheepskin: da cừu

Sheer: đảo, lắc, đung đưa

Shift: chuyển, dịch chuyển

Shift the helm to starboard (port)!: chuyển lái sang phải (trái)!

Shifting: xê dịch, dịch chuyển

Ship: xếp lên tàu

Ship-utilisation: việc sử dụng tàu

Ship (unship) the fenders!: đặt (bỏ) quả đệm!

Ship owner: chủ tàu

Ship to ship: giữa tàu với tàu

Ship to shore: giữa tàu với bờ

Shipboard: trên tàu

Shipboard radio installation: máy móc vô tuyến trang bị trên tàu

Shipbroker: người môi giới tàu

Shipchandler: cung ứng tàu biển

Shipment: xếp hàng xuống tàu, hàng hóa trên tàu

Shipment: lô hàng, hàng hóa trên tàu, sự xếp hàng

Shipowner: chủ tàu

Shipper: người gởi hàng

Shipping document: chứng từ vận tải

Shipping very heavy water fore and aft: nước tràn vào mũi và lái

Shipping very heavy water fore and aft: tròng trành lắc ngang lắc dọc nước tràn vào mũi và lái

Ship’s personal: thuyền viên, nhân sự của tàu

Ship’s side: mạn tàu

Shipwreck: xác tàu đắm

Ship-yard: xưởng sửa chữa tàu

Shore: bờ, bờ biển, phần đất giữa hai mức triều

Shore station: trạm vô tuyến trên bờ

Shore-based installation: hệ thống máy móc đặt trên bờ, thiết bị phụ trợ trên bờ

Short of: trừ, trừ phi

Shorten in towing howser!: thu bớt dây lại!

Short-term: thời gian ngắn, ngắn hạn

Show: chỉ ra, cho thấy, chứng minh

Sight: đối chiếu (so sánh B/L của thuyền trưởng với B/L của người nhận hàng)

Sight: nhình thấy, sức nhìn, thị lực

Sign: ký, dấu hiệu

Signal: tín hiệu

Signify: biểu thị, nghĩa là

Silver: bạc

Simultaneously: đồng thời, cùng một lúc

Single shipment: lô hàng nhỏ, lô hàng riêng lẻ

Single up lines!: mũi lái để lại một dọc, một chéo!

Single voyage: chuyển đơn, chuyển một lượt

Sink: chìm, đắm

Siren: còi hụ

Sister ship: tàu cùng chủ, tàu cùng công ty

Situation: tình huống, hoàn cảnh

Sketch: nét phác họa, bức phác họa

Skill: kỹ năng, kỹ xảo, sự khéo léo

Slack away: thả chùng, xông

Slack away (pay away) tow (three. etc) slackles of the chain!: thả chùng (xông) hai (ba…) đường lỉn!

Slack away (pay away) the chain (cable)!: thả chùng lỉn, xông lỉn!

Slack away (pay away) the bow (stern) spring!: thả chùng dây chéo mũi lái)!

Slackle: đường lỉn, đoạn lỉn

Sling: xếp hàng vào si lắng, si lắng (để xếp hàng vào)

Slow speed ahead (astern): tới (lùi) chậm!

Slower!: giảm vòng tua, chậm hơn!

So long as: với điều kiện, chừng nào mà

Solely: duy nhất, độc nhất

Sort: loại, hạng

Sort of figure: loại con số

Sound signal: âm hiệu

Sounding: sự đo sâu, độ sâu

Source: nguồn, nguồn gốc

Space: khoảng, chỗ, dung tích, khoang tàu

Spare parts: phụ tùng

Specialized vessel: tàu chuyên dụng

Species: dạng, hình thái, hạng

Specific: đặc trưng, rõ ràng

Specifically: chính xác, rõ rệt, riêng biệt

Specification: quy cách hàng, bảng chi tiết hàng

Specification: đặc trưng, sự ghi rõ

Specified: định rõ, nào đó

Specify: quy định, đặt ra

Specify: chỉ rõ, định rõ, ghi rõ

Speed: tốc độ

Spiral gland: đệm hình xoắn ốc

Spontaneous: tự phát, tự sinh, tự ý, tự động

Spontaneous combustion: sự tự bốc cháy

Spot: vị trí, chấm điểm

Spot: dấu, đốm, vết, nơi chốn

Spring: dây chéo

Spring: chiều sóc vọng

Stability: tính ổn định, thế vững

Stable: vững vàng, ổn định, bền

Stage: giai đoạn

Stain: làm bẩn, làm biến màu

Strand: mắc cạn

Stand-by: chuẩn bị, sửa soạn

Stand by for mooring!: chuẩn bị buộc dây!

Stand by the engine!: chuẩn bị máy!

Stand by tho weigh the anchor!: chuẩn bị kéo neo!

Stand for: giải thích, giải nghĩa, thay cho

Standard: tiêu chuẩn

Standing-on vessel: tàu được nhường đường

Starboard: mạn phải

Starboard (port) handsomely!: sang phải (trái) một chút

Starboard (port) twenty: phải (trái) 20 độ

Starboard (port)!: lái phải (trái)!

Starting point: điểm xuất phát, điểm bắt đầu

State: nói rõ, ghi rõ

State: quốc gia, nhà nước

State: phát biểu, nói rõ, tuyên bố

Statement: bản tuyên bố, lời tuyên bố

Statement: công bố, tuyên bố, biên bản

Statistics: thống kê

Status: quan hệ pháp lý, tình trạng

Statute: đạo luật, quy chế

Steady: ổn định, giữ lái, thắng thế

Steady so! Right so!: thẳng thế!

Steady! Steady as she goes!: thẳng thế!

Steal: ăn cắp, ăn trộm

Steamship company: công ty tàu biển

Steep cliff: vách đá (ghềnh đá) dựng đứng

Steer: lái, điều khiển tàu

Steer for that light (buoy)!: giữ hướng theo đèn (phao) kia

Steer the course!: lái theo hướng, chú ý lái!

Steer to starboard (port)!: lái sang phải (trái)!

Steering engine: máy lái

Stern: đằng lái, phía sau tàu

Stern rope: dọc dây lái

Stevedore: công nhân xếp dỡ, điều độ viên

Stevedoring company: công ty xếp dỡ

Stevedoring cost: chi phí công nhân xếp dỡ

Steward’s stores: trang thiết bị vật tư của ngành phục vụ

Stiff: lắc ngang nhanh

Stipulate: quy định

Stop! Stop her! Stop the engine!: Tốp máy! Ngừng máy!

Stoppage: sự ngừng làm việc

Stopper: cái hãm lỉn neo, vật chặn lại, móc sắt

Storage charges: chi phí lưu kho bãi

Store: trang thiết bị vật tư

Storekeeper: người giữ kho, thủ kho

Storeman: người giữ kho, thủ kho

Storm: bão

Storm advisory: thông báo bão

Stow: sàn xếp hàng (trong hầm tàu)

Stowage of cargo: việc xếp hàng

Straight: thẳng

Straight: eo biển

Straight B/L: vận đơn ghi đích danh người nhận hàng

Straightforward: thẳng thắn, cởi mở

Strate: nói rõ, phát biểu, tuyên bố

Strength: cường độ, sức mạnh, sức bền

Stress: ảnh hưởng, sự bắt buộc, sự nhấn mạnh

Strict: nghiêm ngặt, chặt chẽ

Strictly: chặt chẽ, nghiêm chỉnh

Strike: đình công

Strike: đâm va

Strike: đánh, điểm, gõ

Strike: đâm, lắc, va chạm

Stringent: nghiêm ngặt, chặt chẽ

Structure: cấu trúc, cơ cấu, kết cấu

Subject-matter insured: đối tượng bảo hiểm

Subject to: lệ thuộc vào, chịu

Sub-let: cho thuê lại, cho thầu lại

Subscribe: đồng ý, tán thành, ký tên vào

Subsequent: tiếp theo, sau đó

Subsequent: đến sau, theo sau

Subside: ngớt, giảm, bớt, lắng đi

Subsistance: tiền án

Substance: chất, vật chất

Substantial: lớn lao, trọng yếu, có giá trị thực sự

Substitute: thay thế, thay đổi

Suction: sự hút, sự mút

Suction pipe: ống hút

Sue and Labour cost: chi phí tố tụng và phòng ngừa tổn thất

Suffer: chịu, bị, chịu thiệt hại, chịu tổn thất

Suffice: đủ

Sufficient: đủ

Suit: hợp, thích hợp

Suitability: sự hợp, sự thích hợp

Sum: số tiền

Superintendent: người trông nom, người quản lý

Supersede: thế, thay thế, bỏ không dùng

Supervise: giám sát, trông coi

Supervision: sự giám sát

Supply: cung cấp, đáp ứng

Supply and demand: cung và cầu

Supposing: giả sử, cho rằng

Surface: bề mặt, mặt, mặt ngoài

Surgeon: bác sĩ phẫu thuật

Surrouding: bao bọc xung quanh

Survey: giám định

Surveyor: giám định viên

Survival: sự sống sót, sự còn lại, vật sót lại

Suspect: nghi ngờ, hoài nghi

Suspend: treo lơ lửng, đình chỉ

Sustain: kéo dài

Sustain: chịu, bị

Swedish: Thụy Điển

Swell: sóng ngầm

Swing: trượt sang bên, sự quay ngoặt, sự đu dưa

Switch: công tắc, nút, cái chuyển mạch

System: hệ thống, chế độ

System or determining the distance of an object: hệ thống xácđịnh khoảng cách một mục tiêu

T.p.h = ton per hour: tấn/giờ

Tabular: xếp thành hàng, thành cột (bảng biểu)

Tackle: cẩu, cần cẩu

Tackle: xử lý, tìm cách giải quyết

Take care of: chăm sóc, trông nom, lo liệu, quan tâm đến

Take into account: chú ý tới, lưu tâm tới

Take off: cất cánh

Take place: xảy ra

Tallyman: kiểm kiện viên, người đếm hàng

Tank: két, tăng két

Tanker: tàu dầu

Tare: bao bì, cân trừ bì

Tare: bao bì

Target: mục tiêu

Tariff: biểu cước, biểu giá

Tax: thuế

Taxtation: thuế, sự đánh thuế

Tear: rách (tore, torn)

Technical Co-operation Committee: tiểu ban hợp tác kỹ thuật

Technical specification: đặc tính kỹ thuật

Technical supplies: vật tư kỹ thuật

Tee: mối nối chữ T, vật hình T

Telegraph: tay chuông truyền lệnh

Telephone: điện thoại

Telex: telex, mạng điện báo thuê bao

Tend: có khuynh hướng

Tender: nộp, giao

Tender: lắc ngang chậm

Tender: sự đấu thầu, sự khai báo tổn thất

Tense: nhiều, đáng kể

Tense: căng, căng thẳng, găng

Term: điều kiện, thuật ngữ

Term: điều khoản, điều kiện

Terminal: đầu cuối, phần chót, trung tâm, định giới hạn, khu đầu mối xếp dỡ

Terms: điều kiện, điều khoản

Territory: khu vực, lãnh thổ

Testimonial: giấy chứng nhận, giấy chứng thực

Testing: sự thử nghiệm

The anchor drags (comes here): neo trôi

The anchor never holds: neo không bám đất, neo không ăn

The assured: người được bảo hiểm

The cable chain is slack (taut): lỉn chùng (căng)

The cable is leading aft (foward port, starboard): hướng lỉn phía sau (phía trước, bên trái, bên phải)

The curve takes the vessel into higher latitudes than

necessary: đường cong đưa tàu vào vĩ độ cao hơn cần thiết

The undersigned: người ký tên ở dưới

Theft: ăn trộm

Thereby: theo cách ấy, do đó

Therefrom: từ đấy, từ đó

Thereof: của cái đó, của nó

Though: dù, mặc dù

Thoughout: suốt, khắp, từ đầu đến cuối

Through: qua, thông qua

Through: suốt, thẳng

Through: do, vì bởi, tại

Throughout: suốt, từ đầu đến cuối, khắp suốt

Tidal stream: dòng triều

Tie: buộc

Tie her up like that!: buộc như vậy!

Timber: gỗ

Time C/P: hợp đồng thuê tàu định hạn

Timely: đúng lúc, kịp thời

Time-table: lịch trình tàu chạy, thời gian biểu

Tin: hộp nhỏ, hộp thiếc, hộp sắt tây

Tinfoil: giấy thiếc, lá thiếc

Title: quyền sở hữu, tư cách

Title: tên (hải đồ)

To advertise: quảng cáo (hàng) đăng báo

To all intents: hầu như, thực tế là, thực ra, mọi

To all intents and purposes: thực tế là, thực ra

To appear: xuất hiện

To approach one another so as to involve risk of collision: đi đến gần hau có nguy cơ va chạm xảy ra

To assess: nhận định, đánh giá

To avoid: tránh, tránh xa

To be satisfied with: hài lòng với, hài lòng về

To be to leeward: đi dưới gió

To be to windward: đi trên gió

To carry out: thực hiện, tiến hành

To come on board: lên tàu

To come alongside: cặp cầu, cặp mạn

To compile: biên soạn, sưu tập tài liệu

To cover: bao gồm, che phủ

To creat: tạo, tạo thành

To determine: khẳng định, xác định, quyết định

To discover: phát minh, khám phá ra

To drift: vũng tàu, vũng ngoài

To expect: dự kiến

To expire: hết hạn

To extinguish: dập, dập tắt

To get stranded: mắc cạn

To get wet: bị ướt

To give instruction: chỉ thị, cho chỉ thị

To govern: chi phối, điều khiển

To have the wind on different side: ăn gió ở hai mạn khác nhau

To have the wind on the port side: ăn gió ở mạn trái

To have the wind on the same side: ăn gió ở cùng một mạn

To imagine: tưởng tượng, hình dung

To increase: tăng, làm tăng

To install: bố trí, lắp đặt

To keep away from the rope: tránh xa đây

To keep way of the way of the other: nhường đường chiếc kia

To measure: đo

To navigate: chạy, hành hải

To nominate: chỉ định, bổ nhiệm

To notify: thông báo, khai báo

To obey: tuân theo, tuân thủ

To pack: bao bọc, đóng kiện

To perform: thực hiện, thi hành

To place: đánh dấu, đặt

To proceed: hành trình, chạy, tiến

To produce: đưa ra, trình ra

To prohibit: cấm, cấm đoán

To protect: bảo vệ

To reduce: giảm, làm giảm

To reduce speed to the minimum at which she can be kept on

her course: giảm mức độ đến mức thấp nhất đủ để cho tàu ăn lái

To refloat: ra khỏi chỗ cạn

To restrict: hạn chế, thu hẹp

To reverse means of propuision: cho máy chạy lùi

To save: tiết kiệm, cứu nguy

To send the heaving line for the spring: quăng dây ném để bắt dây chéo

To show at a glane: thoáng nhìn cho thấy

To slacken speed: giảm tốc độ

To take account of something: chú ý tới việc gì

To take all way off by stopping: phá trớn tới bằng cách ngừng

Tomato juice: nước cà chua

Ton: tấn

Tonnage: tấn tàu, tấn trọng tải

Tonnage: dung tích, dung tải

Tons register: tấn đăng ký

Tort: điều lầm lỗi, việc làm có hại

Total cost: tổng chi phí

Total loss: tổn thất toàn bộ

Totally: toàn bộ, tất cả

Tow: xếp hàng (trong hầm hàng)

Tow: lai, dắt

Tow: sự dắt, sự lai, dây kéo, tàu được lai

Towage: sự lai dắt

Towage: lai dắt

Tower: tháp, ngọc tháp

Towing hawser: dây lai

Towing Orders: khẩu lệnh lai dắt

Toxic gas: hơi độc, khí độc

Toy: đồ chơi

Track: đường hẻm, đường đi, đường ray

Trade: ngành (sự) buôn bán, thương mại

Trade-unions: công đoàn

Trade the vessel: đưa tàu đi buôn bán, (trao đổi mậu dịch)

Traffic: giao thông

Tramp: tàu chuyển

Transaction: công việc kinh doanh, sự giao dịch, sự thực hiện, sự giải quyết

Transfer: sự chuyển nhượng, chuyển giao

Transferable: có thể chuyển nhượng được

Transhipment: sự chuyển tàu, sự chuyển tải

Transit: quá trình, vận chuyển, quá cảnh

Transition: sự quá độ, sự chuyển tiếp

Transmission of a radio signal: sự phát tín hiệu vô tuyến

Transmit: phát, gửi đi

Transport: sự chuyên chở, sự vận tải

Treat: xem như, coi như

Treat: xử lý, giải quyết, coi như

Treatment: sự giải quyết, sự luận bàn

Treatment: sự điều trị

Trend: xu hướng, chiều hướng, khuynh hướng

Trim: san bằng, đánh tẩy

Triplicate: thanh 3 bản, bản sao ba

Truck: xe tải, toa chở hàng

Try: thử

Try the engine: thử máy

Tube: ống điện tử, đèn điện tử

Tug: tàu lai, tàu kéo

Tugboat: tàu lai

Turbine: tua bin

Turn: phiên trực, lần lượt

Turn off: mất hướng, trệc hướng

Turn-round time: thời gian quay vòng

Tween deck: tầng quầy, boong trung gian

Twofold: hai mặt, gấp đôi

Typical: điển hình, tiêu biểu, đặc trưng, đặc thù

Ullage: khoảng trống, độ vơi

Ultra large crude carrier: tàu chở dầu thô cực lớn

Unable: không thể, không có khả năng

Unclean: vận đơn bẩn, có ghi chú

Under the circumstances: trong hoàn cảnh ấy

Under the command of: dưới sự điều khiển của

Under the terms of charter party: theo những điều khoản (điều kiện của hợp đồng thuê tàu)

Under way: đang chạy, ra khơi, trên đường đi

Underwater obstruction: chướng ngại vật dưới nước

Undertake: cam kết, cam đoan

Underwriter: người bảo hiểm

Undue: quá mức, phi lý, không đáng

Unduly: quá sức, quá đáng, không đúng giờ, không đúng lúc, quá mức

Unforeseen result: hậu quả bất ngờ

Uniform: thống nhất, giống nhau

Unique: duy nhất, vô song, kỳ cục, lạ đời, đặc biệt

United Nations: Liên hiệp quốc

Unless: trừ khi

Unlimited cover: bảo hiểm không giới hạn

Unpacked: không bao bì, không đóng gói

Unqualified: không bị hạn chế, không định rõ, không đủ tiêu chuẩn

Unsatisfactory: không thỏa đáng

Until: cho đến khi

Until the orther vessel is finally past and clear: cho đến khi tàu thuyền kia đã hoàn toàn đi qua và đã bị bỏ lại ở phía sau lái của tàu thuyền mình

Untoward: không may, không hay, rủi ro

Up to date: hiện đại, tối tân

Upper deck: boong trong cùng

Upper most platform: sàn trên cùng

Urge: thúc, thúc dục, cố gắng thuyết phục

Urgent: khẩn cấp, khẩn

Urgently: (một cách), cấp tốc

Usage: thói quen, tập quán, tục lệ

Use value: giá trị sử dụng

Used-drum: thùng đã dùng rồi

Utilisation: sự sử dụng, sự dùng

Ullage: khoảng trống, độ vơi

Ultra large crude carrier: tàu chở dầu thô cực lớn

Unable: không thể, không có khả năng

Unclean: vận đơn bẩn, có ghi chú

Under the circumstances: trong hoàn cảnh ấy

Under the command of: dưới sự điều khiển của

Under the terms of charter party: theo những điều khoản (điều kiện của hợp đồng thuê tàu)

Under way: đang chạy, ra khơi, trên đường đi

Underwater obstruction: chướng ngại vật dưới nước

Undertake: cam kết, cam đoan

Underwriter: người bảo hiểm

Undue: quá mức, phi lý, không đáng

Unduly: quá sức, quá đáng, không đúng giờ, không đúng lúc, quá mức

Unforeseen result: hậu quả bất ngờ

Uniform: thống nhất, giống nhau

Unique: duy nhất, vô song, kỳ cục, lạ đời, đặc biệt

United Nations: Liên hiệp quốc

Unless: trừ khi

Unlimited cover: bảo hiểm không giới hạn

Unpacked: không bao bì, không đóng gói

Unqualified: không bị hạn chế, không định rõ, không đủ tiêu chuẩn

Unsatisfactory: không thỏa đáng

Until: cho đến khi

Until the orther vessel is finally past and clear: cho đến khi tàu thuyền kia đã hoàn toàn đi qua và đã bị bỏ lại ở phía sau lái của tàu thuyền mình

Untoward: không may, không hay, rủi ro

Up to date: hiện đại, tối tân

Upper deck: boong trong cùng

Upper most platform: sàn trên cùng

Urge: thúc, thúc dục, cố gắng thuyết phục

Urgent: khẩn cấp, khẩn

Urgently: (một cách), cấp tốc

Usage: thói quen, tập quán, tục lệ

Use value: giá trị sử dụng

Used-drum: thùng đã dùng rồi

Utilisation: sự sử dụng, sự dùng

Wage: lương, tiền lương

Want: sự thiếu, sự không có

Want of due diligence: thiếu mẫn cán hợp lý

War: chiến tranh

War risk: rủi ro chiến tranh

Warehouse: kho hàng, nhà kho

Warning: sự báo trước, dấu hiệu báo trước

Warrant: bảo đảm, cam kết, chứng thực, cho quyền

Warranty: sự bảo đảm, sự cho phép, quyền, cam kết

Watch: ca trực, trực ca, để ý xem, quan sát

Watch: quan sát, để ý xem

Watch your steering!: chú ý lái!

Wave: sóng

Way: cách, phương pháp

We must make fast stern to!: chúng ta phải cô chặt lại!

We shall make starboard (port) side landing: chúng ta sẽ cặp mạn phải trái)

Weigh: cân

Weight: trọng lượng

Welfare: sự chăm sóc, sự bảo vệ, hạnh phúc, phúc lợi

Welfare expense: chi phí phúc lợi

Wharf: cầu tàu

Wharf age charges: thuế bến

Whatsoever: dù gì đi chăng nữa

Wheel: tay lái, vô lăng

Whenever: bất kỳ khi nào

Whereas: trong khi mà, còn, nhưng trái lại

Whereby: bởi đó, nhờ đó

Whether: dù, dù rằng

Which side shall we make a landing?: chúng ta sẽ cặp mạn nào?

While: còn, mà, trong khi mà, trong lúc, trong khi

Whilst: trong lúc, trong khi, đang khi, đang lúc

Whistle: còi

White zinc: nhủ trắng

Whole: toàn bộ, toàn thể

Whole gale force: gió bão mạnh cấp 10

Whole gale force in the event of pitching, rolling and

labouring heavily: gió bão mạnh cấp 10 trong trường hợp

Wide limit: phạm vi tàu chạy rộng

Width: chiều rộng

Winch: máy tời

Winchman: công nhân điều khiển máy tời

Windlass: tời neo

Windmill: cối xay gió

Wire: điện, điện áp

Wire: đánh điện, điện

Wire confimation: xác nhận bằng điện

Wireless: đánh điện bằng radio / radio

With reference to: có liên quan tới, về

Wool: len

Word: diễn tả, ghi lời

Work out: tính toán, giải (bài toán)

Workable: dễ khai thác, dễ thực hiện, có thể làm được

World’s routing chart: hải đồ tuyến đường thế giới

Worn out: hao mòn

Wrap: gói, bọc

Yeast: men, bột nở

Yanno: xuồng ba lá đánh cá Nhật Bản

Building yard: xưởng đóng xuồng và canô

Yarn: sợi chỉ

Yawing: sự đảo hướng

Astronomical year: năm thiên văn

YFD: yard floating drydock: xưởng ụ nổi

Yoke: cái kẹp

Year beck: niên giám

Year renewable terms: điều khoản tái tục (bảo hiểm) hàng năm

Yeast: men, bột nở

Your cable: điện báo của ông

Y.T: yair telex: từ viết tắt dùng trong điện báo

Year to date: cộng tới ngày này

Yeild curve: khúc tuyến sinh lợi

Yeild rate: mức sinh lợi

Yearend adjustment: điều chỉnh cuối năm

Zone time: giờ múi

Z – bar: thép hình z

Zee – bar: thép hình z

Zenith: thiên đỉnh

Zone: vùng đới dãi, khu vực

Zone of departure: khu vực xuất phát

Zero error: không có sai lệch

Bisignal zone: vùng đẳng tín hiệu

Canal zone: vùng kênh đài Panama

Coastal zone: vùng ven bờ

Combustion zone: vùng cháy

Contiguous zone: vùng tiếp giáp lãnh hải

Danger zone: khu vực nguy hiểm

Equatorial zone: vùng cận duyên

Free zone: vùng miễn thuế

Free board zone: khu vực tàu hoạt động được tính theo chiều cao mạn khô

Surf zone: vùng sống vỗ

Three. mile zone: vùng ba hải lý

Reply