Phương pháp LIFO là gì? Giải thích từ cuối vào, ra trước

Phương pháp nhập trước, xuất trước (LIFO) là một trong ba giả định về luồng chi phí hàng tồn kho, cùng với FIFO (nhập trước, xuất trước) và phương pháp chi phí trung bình. Phương pháp LIFO phổ biến ở Hoa Kỳ vì nó được phép sử dụng cho mục đích thuế và những người ủng hộ lập luận rằng đó là một phương pháp tính giá hàng tồn kho thích hợp vì nó phù hợp nhất với chi phí thay thế của hàng tồn kho.

Hãy cùng khám phá phương pháp LIFO và khám phá xem phương pháp này có phù hợp nhất với nhu cầu kiểm kê của bạn hay không. Bạn có thể tìm hiểu về các phương pháp theo dõi chi phí hàng tồn kho khác trong hướng dẫn về giá vốn hàng bán (COGS) của chúng tôi .

Cách thức hoạt động của Phương pháp kiểm kê LIFO
Như được chỉ ra bởi chính tên gọi, phương pháp LIFO căn cứ vào giá vốn hàng bán dựa trên chi phí của các lần mua gần đây nhất (lần cuối cùng). Có nghĩa là hàng hóa mua gần đây dự kiến sẽ được thanh toán trước hoặc chuyển sang giá vốn hàng bán.

Minh họa Luồng Chi phí của Phương pháp LIFO.
Minh họa dòng chi phí của phương pháp tồn kho LIFO

Sơ đồ trên cho thấy cách thức hoạt động của phương pháp LIFO. Bốn mái chèo có mặt ở đầu kỳ với giá 38 đô la, mỗi cái vẫn được đưa vào hàng tồn kho vào cuối kỳ. Điều này là do các mái chèo mua gần đây nhất được gán cho Giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê LIFO.

LIFO là một giả định về dòng chi phí không nhất thiết phải khớp với dòng chảy vật chất thực tế của hàng hóa. Trong hình minh họa ở trên, sẽ OK nếu bốn mái chèo vật lý trong khoảng không quảng cáo ban đầu đã được bán trong năm. Một công ty vẫn có thể ấn định chi phí cho việc kết thúc hàng tồn kho giả sử bốn mái chèo vẫn còn trong hàng tồn kho.

Do đó, chi phí của khoảng không quảng cáo cuối kỳ là 192 đô la, bao gồm bốn đơn vị trong khoảng không quảng cáo ban đầu (4 đơn vị x 38 đô la mỗi đơn vị) và một đơn vị từ lần mua (1 x 40 đô la mỗi đơn vị).

Loại hình kinh doanh nào tốt nhất cho LIFO
Các doanh nghiệp chọn phương pháp LIFO trong tờ khai thuế: IRS yêu cầu các doanh nghiệp chọn LIFO cho mục đích thuế phải áp dụng cùng một phương pháp trong kế toán sổ sách của họ.
Các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa muốn giảm nghĩa vụ thuế thu nhập: Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) cho phép các doanh nghiệp sử dụng phương pháp LIFO để tính giá hàng tồn kho. Ưu điểm chính của phương pháp LIFO là khả năng giảm thu nhập chịu thuế của bạn vì nó báo cáo giá vốn hàng bán cao hơn khi giá đang tăng. Chọn LIFO cho thuế và kế toán là một cách để giảm nghĩa vụ thuế của bạn.
Các doanh nghiệp đang tìm cách thao túng thu nhập ròng: LIFO dẫn đến chi phí đơn vị được tính vào khi kết thúc hàng tồn kho kéo dài nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Một công ty sử dụng LIFO có thể báo cáo giá vốn hàng bán thấp hoặc thu nhập ròng cao trong một năm bằng cách giảm mức tồn kho của họ để có một số chi phí thấp này so với những năm trước được tính vào giá vốn hàng bán của năm hiện tại. Kỹ thuật này được gọi là thanh lý LIFO.
Loại hình kinh doanh LIFO không phù hợp với
Các doanh nghiệp có số lượng thấp, các mặt hàng có giá trị cao: Phương pháp LIFO không được khuyến nghị nếu bạn không theo dõi hàng tồn kho theo số lượng lớn. Các công ty bán các mặt hàng sang trọng và đắt tiền, chẳng hạn như đồ trang sức, thiết bị hoặc xe cộ, thường không lưu trữ khối lượng lớn. Phương pháp xác định cụ thể phù hợp hơn trong trường hợp này.
Các doanh nghiệp bán hàng hóa dễ hư hỏng: Trái cây và rau quả không có thời hạn sử dụng lâu và thông thường là sử dụng quy trình vật lý FIFO để ngăn ngừa hư hỏng. Mặc dù vẫn có thể chấp nhận sử dụng LIFO, FIFO sẽ thực hiện tốt hơn việc khớp với chi phí thực tế.
Doanh nghiệp sản xuất: Trong quy trình sản xuất, các công ty thiết lập ba loại hàng tồn kho: nguyên vật liệu thô, sản phẩm đang chế biến và thành phẩm. Nếu sử dụng phương pháp LIFO, các lớp LIFO phải được theo dõi riêng biệt cho từng loại hàng tồn kho và có thể trở nên rất phức tạp.
Các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phương pháp kế toán hàng tồn kho dễ dàng: LIFO rất khó sử dụng cả trong hệ thống kiểm kê định kỳ và vĩnh viễn. Chi phí hàng tồn kho có thể tăng lên và làm cho việc lưu trữ hồ sơ trở nên tẻ nhạt.
Hệ thống kiểm kê định kỳ: Các doanh nghiệp sử dụng hệ thống kiểm kê định kỳ có thể làm như vậy vì tính đơn giản của nó. Để đơn giản hóa việc này, các doanh nghiệp này nên sử dụng FIFO thay vì LIFO. Với FIFO, chi phí tồn kho cuối kỳ có thể được xác định dễ dàng bằng cách xem xét các lần mua hàng tồn kho cuối cùng trong kỳ.
Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng phương pháp LIFO
LIFO thể hiện tốt nhất chi phí thay thế của hàng tồn kho LIFO bóp méo thu nhập và khả năng sinh lời trong trường hợp thanh lý LIFO
Trong thời kỳ giá cả tăng, LIFO tạo ra giá vốn hàng bán lớn hơn, có thể làm giảm thu nhập chịu thuế Hàng tồn kho cuối kỳ trong bảng cân đối kế toán theo LIFO phản ánh giá hàng tồn kho đã lỗi thời
Giá hiện tại tăng đột ngột có thể khiến giá vốn hàng bán tăng vọt và lỗ ròng
LIFO yêu cầu lưu trữ hồ sơ nhiều hơn và phức tạp hơn nhiều so với FIFO
Cách tính toán hàng tồn kho cuối kỳ và giá vốn hàng bán bằng phương pháp LIFO
Hệ thống kiểm kê định kỳ sử dụng LIFO
Có hệ thống là chìa khóa để hiểu cách thức hoạt động của phương pháp LIFO. Bạn phải theo dõi số lượng hàng tồn kho trong mọi giao dịch. Tuy nhiên, cách tính toán có thể khác nếu bạn đang sử dụng hệ thống kiểm kê định kỳ so với hệ thống kiểm kê vĩnh viễn. Hãy xem chúng hoạt động như thế nào.

Trong hệ thống kiểm kê định kỳ, bạn chỉ cập nhật tài khoản khoảng không quảng cáo vào cuối kỳ, chẳng hạn như hàng tháng, nửa năm hoặc hàng năm, sau khi kiểm kê thực tế. Để tính đến giá vốn hàng bán, trước tiên chúng tôi xác định chi phí của hàng tồn kho cuối kỳ.

Hãy tính toán kiểm kê cuối kỳ từng bước bằng cách sử dụng dữ liệu mẫu lấy từ hồ sơ kiểm kê của một công ty bán vợt bóng bàn.

Ngày tháng
Giao dịch
Định lượng
Giá
1/1
Bắt đầu kiểm kê
30
$ 35
1/5
Mua
300
$ 36
1/10
Sự bán hàng
150
1/15
Sự bán hàng
120
1/20
Mua
200
$ 38
1/25
Sự bán hàng
250
Bước 1: Đếm số lượng đơn vị trong khoảng không quảng cáo kết thúc về mặt vật lý
Bước 2: Tính chi phí tồn kho cuối kỳ dựa trên giá cũ nhất
Bước 3: Tính giá vốn hàng bán
Hệ thống kiểm kê vĩnh viễn sử dụng LIFO
Theo hệ thống hàng tồn kho vĩnh viễn, chúng tôi xác định giá vốn hàng bán và hàng tồn kho sau mỗi lần bán hàng thay vì đợi đến cuối năm. Điều này đòi hỏi nhiều công việc hơn và chỉ được khuyến nghị nếu bạn sử dụng phần mềm quản lý hàng tồn kho có thể tích hợp với phần mềm kế toán của bạn. inFlow là phần mềm quản lý hàng tồn kho có thể sử dụng LIFO và tích hợp với các phần mềm kế toán phổ biến như QuickBooks Online và Xero. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát triển một bảng tính để giúp bạn theo dõi các lớp LIFO nếu bạn không có phần mềm thích hợp.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy định dạng mẫu của các bản ghi LIFO của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập một trang tính tương tự trong Excel hoặc Google Trang tính.

Ngày của lớp
Các đơn vị
Chi phí cho mỗi đơn vị
Tổng chi phí hàng tồn kho
Giá vốn hàng bán

Các lớp LIFO lưu lại trong hồ sơ của bạn trong nhiều tháng, nếu không phải là nhiều năm. Bạn sẽ muốn lưu bảng tính của mình dưới dạng tệp vĩnh viễn để thực hiện từ năm này sang năm khác thay vì bắt đầu một bảng tính mới mỗi năm.

Quy trình LIFO vĩnh viễn tương tự như LIFO định kỳ, ngoại trừ việc bạn phải áp dụng các quy tắc LIFO cho mỗi đợt bán hàng trong suốt cả năm, thay vì đợi cho đến khi kết thúc. Thực hiện các bước sau cho mỗi đợt bán hàng trong năm:

Bước 1: Kiểm tra các lớp LIFO của bạn trước khi bán
Bước 2: Loại bỏ các đơn vị đã bán khỏi các lớp gần đây nhất và chuyển chi phí sang giá vốn hàng bán
Sự khác biệt giữa hệ thống kiểm kê định kỳ và vĩnh viễn sử dụng LIFO
Chi phí tồn kho cuối kỳ và giá vốn hàng bán của bạn trong kỳ đến từ lịch trình mà không cần điều chỉnh thêm. Lưu ý rằng giá vốn hàng tồn kho và giá vốn hàng bán là khác nhau theo hệ thống kiểm kê vĩnh viễn và định kỳ vì hàng hóa bán ra đến từ các lớp LIFO khác nhau.

Định kỳ
Vĩnh viễn
Hiệu ứng
Khoảng không quảng cáo kết thúc
$ 2,850
$ 350
LIFO định kỳ báo cáo lượng hàng tồn kho cuối kỳ cao hơn LIFO vĩnh viễn. Ý nghĩa của điều này là các doanh nghiệp có thể báo cáo tài sản lưu động cao hơn và vốn lưu động ròng theo phương pháp định kỳ.
Giá vốn hàng bán
$ 16,550
19.100 đô la
LIFO định kỳ báo cáo giá vốn hàng bán cao hơn LIFO định kỳ. Thu nhập ròng theo LIFO vĩnh viễn thấp hơn $ 2,550, điều này giúp giảm thuế thu nhập phải trả một cách hiệu quả.
Nhìn chung, hệ thống kiểm kê vĩnh viễn sử dụng LIFO có thể tẻ nhạt. Ngay cả khi bạn đang sử dụng bảng tính, việc thêm các lớp mới và sửa đổi các lớp hiện có cũng cần rất nhiều thao tác nhập và dọn dẹp dữ liệu. Đây là lý do tại sao một số người thích hệ thống kiểm kê định kỳ vì tính đơn giản của nó.

Kết luận
Phương pháp nhập trước, xuất trước là giả định dòng chi phí hàng tồn kho được GAAP Hoa Kỳ và luật thuế thu nhập cho phép. Những người ủng hộ phương pháp LIFO cho rằng phương pháp LIFO cải thiện sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí thay thế. Tuy nhiên, chi phí của hàng tồn kho cuối kỳ được trình bày trong bảng cân đối kế toán thể hiện các chi phí cũ hơn. Quan trọng hơn, những người sử dụng phương pháp LIFO nói rằng việc sử dụng LIFO mang lại cho họ khoản tiết kiệm thuế vì họ báo cáo thu nhập chịu thuế thấp hơn.

Reply