Các chức danh của chủ doanh nghiệp

CEO
Giám đốc điều hành, hoặc giám đốc điều hành, là một chức danh nghe rất chuyên nghiệp cho phép bạn thể hiện rằng bạn là người phụ trách toàn bộ công ty. Nó thường được sử dụng bởi các công ty có nhóm hoặc những người muốn công việc kinh doanh của họ có vẻ rất vững chắc.

Chủ tịch
Một chức danh nghe có vẻ chuyên nghiệp khác, chủ tịch truyền tải thông điệp về quyền lực và về cơ bản có thể được sử dụng thay thế cho Giám đốc điều hành tùy thuộc vào sở thích của bạn và cách bạn cấu trúc các chức danh còn lại trong công ty của mình.

Người sở hữu
Nếu bạn là chủ sở hữu chính của doanh nghiệp của mình, vì vậy nếu đó không phải là quan hệ đối tác hoặc công ty với các nhà đầu tư, thì bạn có thể chọn đơn giản và đi với chủ sở hữu.

Hiệu trưởng
Hiệu trưởng là một tùy chọn khác cho thấy bạn là chủ sở hữu chính hoặc người phụ trách doanh nghiệp, nhưng nó có vẻ chính thức hơn một chút so với chủ sở hữu.

Chủ sở hữu
Proprietor là một thuật ngữ khác để chỉ chủ sở hữu / nhà điều hành đã phổ biến trong nhiều thập kỷ trước. Vì vậy, nó truyền tải cùng một thông điệp nhưng có thể đặc biệt phổ biến với các doanh nghiệp trên Phố Chính và các nhà cung cấp dịch vụ ở thị trấn nhỏ.

Người sáng lập
Nếu bạn thực sự là người đã thành lập công ty của mình ngay từ đầu chứ không phải người mua lại hoặc thành lập quan hệ đối tác mà cuối cùng bạn trở thành người phụ trách, thì bạn có thể chọn người sáng lập làm chức danh cho mình.

Giám đốc điều hành
Đối với những người đang tìm kiếm một chức danh nghe có vẻ chuyên nghiệp không nhất thiết có nghĩa là bạn phải là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp, giám đốc quản lý có thể là một lựa chọn tuyệt vời.

Quản lý thành viên
Đối với các doanh nghiệp LLC, chủ sở hữu về mặt kỹ thuật là thành viên. Nhưng để truyền đạt rằng bạn là người thực sự chịu trách nhiệm về các quyết định liên quan đến doanh nghiệp, thành viên quản lý có thể cụ thể hơn một chút.

Đối tác quản lý
Đối với các doanh nghiệp hợp danh, đối tác quản lý cho phép mọi người biết về cấu trúc doanh nghiệp của bạn đồng thời thể hiện tư cách của bạn với tư cách là người ra quyết định chính.

Giám đốc kĩ thuật
Đối với các doanh nghiệp kỹ thuật, giám đốc kỹ thuật có thể là một chức danh phù hợp với thị trường ngách thực tế của bạn.

Giám đốc sáng tạo
Tương tự, giám đốc sáng tạo có thể là một chức danh tuyệt vời cho những người điều hành các doanh nghiệp sáng tạo như công ty thiết kế, cửa hàng thời trang và cửa hàng nghệ thuật.

Người quản lý
Quản trị viên là một chức danh có thể làm việc đặc biệt cho các doanh nghiệp văn phòng.

Giám đốc điều hành
Giám đốc là một chức danh có thể có liên quan đặc biệt đối với các doanh nghiệp muốn ngành hoặc chuyên môn của họ được bao gồm trong chức danh. Bạn có thể đi chỉ với chức danh tổng giám đốc hoạt động hoặc chọn một cái gì đó cụ thể hơn như giám đốc công nghệ của một công ty công nghệ.

Kế toán trưởng… hoặc Trưởng thợ sửa ống nước
Tương tự, bạn có thể đi với một cái gì đó như kế toán trưởng hoặc thợ sửa ống nước. Đây là một lựa chọn tuyệt vời vì nó có thể phù hợp với tất cả mọi người, từ các chủ doanh nghiệp cổ cồn xanh đến các nhà tài chính.

Người phá vỡ trưởng
Bạn cũng có thể chọn thứ gì đó sáng tạo hơn một chút nếu bạn muốn truyền tải rằng công việc kinh doanh của bạn thú vị và thể hiện một chút cá tính. Trong trường hợp này, bất cứ thứ gì từ người phá rối chính cho đến ninja viết mã cho đến giám đốc quản lý nhà vệ sinh đều có thể hoạt động – chỉ cần đảm bảo rằng khách hàng mục tiêu của bạn cũng có thể hiểu được sự hài hước đó

Reply