những điều cần biết khi phỏng vấn

Hãy cố gắng thể hiện phong cách chuyên nghiệp khi đi phỏng vấn

Sau vòng lọc hồ sơ, bạn sẽ được chọn vòng loại trực tiếp – phỏng vấn. Phong cách ứng xử và thái độ của bạn