mẹo viết CV báo chí

Hướng dẫn cách viết CV ứng tuyển vào ngành báo chí

Việc bạn làm việc cho tập san của trường hay từng thực tập tại tòa soạn địa phương đều quan trọng như nhau. CV thường

Viết CV như thế nào với nghề làm báo?

Một lỗi đánh máy đơn giản hoặc một câu diễn đạt kém có thể phải trả giá bằng một công việc. Hồ sơ xin việc