khi phỏng vấn nên lưu ý gì

Hãy cố gắng thể hiện phong cách chuyên nghiệp khi đi phỏng vấn

Sau vòng lọc hồ sơ, bạn sẽ được chọn vòng loại trực tiếp – phỏng vấn. Phong cách ứng xử và thái độ của bạn