EQ là gì

Không phải IQ, mà EQ mới là chìa khóa thành công dành cho các dân kinh doanh

EQ có thể được luyện tập thông qua cách lắng nghe, bình tĩnh trước những rắc rối, giúp đỡ đồng nghiệp, kết nối và hiểu