Kỹ Năng Viết Bài

Kỹ năng viết bài báo chí – Cách viết nội dung trong cuộc họp , hội nghị

Cũng giống như khi đưa tin về cuộc họp, cần tránh kiểu chỉ liệt kê trong phần mào đầu về ai, ở đâu và khi

Kỹ năng viết bài cho báo tạp chí

Nếu bạn không muốn bị biên tập viên đảo lộn bài viết của mình, hãy viết bài với những thông tin cụ thể và xác

Kỹ năng viết bài báo chí – Mở bài và kết bài ra sao

Thông thường, trước phần kết có hai hoặc ba câu, cũng ngắn, chuẩn bị cho “kết luận của kết luận”. Đôi khi chỉ cần một

Kỹ thuật viết bài báo chí : Luật xa gần

Càng có nhiều người liên quan và sự kiện càng ở gần thì các phương tiện truyền thông càng nói đế nhiều và công chúng

Kỹ năng viết Title cho các báo in

Kiểm tra và kiểm tra lại tất cả, kể cả chính tả, đặc biệt là họ tên. Khi đã viết xong tít và kiểm tra

Kỹ năng viết Sapo hiệu quả nhất

Sapô có tính thông tin hay khơi gợi hoặc chứa đựng ít nhiều cả hai yếu tố, giống như tít. Chức năng của sapô –